Praktické

Noční klid o víkendu

Všichni tušíme, že existuje něco jako noční klid a že bychom v pozdních nočních hodinách neměli hlasitě pořvávat na ulicích a pouštět si na balkoně či zahradě repráky na plný výkon. O nočním klidu se hovoří i v zákonech, ale kromě toho si ho mohou upravovat i samy obce. Jak to s ním je a liší se nějak o víkendech?

Koncerty a noční klid se většinou neslučují.

Všeobecně uznávaný noční klid platí od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní. V této době byste měli omezit veškerou hlučnou činnost, ukončit práci na stavbě a nechat vypnuté i hlučné domácí spotřebiče, případně i ty, které způsobují vibrace. Pokud to neuděláte a rušíte noční klid, mohou si na vás vaši sousedé i kdokoliv další stěžovat. Rozumný stěžovatel nejprve přijde za vámi a požádá vás, abyste se ztišili, protože ostatní chtějí spát. Pokud neuposlechnete, může na vás zavolat policii, případně si na vás bude stěžovat například u vedení obce. Jaký vám hrozí postih?

Noční klid není vymezen

I když o existenci takzvaného nočního klidu všichni víme, v zákonné úpravě tento pojem již není přesně časově vymezen. Hovořilo se o něm v bývalé vyhlášce č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Lidé si ale na dodržování nočního klidu od 22. hodiny do 6. hodiny zvykli a považují ho stále za platný. Aktuálně se o něm můžeme dočíst v § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kde se také dozvíme, že za rušení nočního klidu nám může hrozit určitý postih.
Postih přitom záleží na tom, co přesně je vám dokázáno, že jste učinili. Příslušné orgány se mohou rozhodnout, že došlo k přestupku rušení nočního podle § 47 odst. 1 písm. b). Stejně tak ale mohou tvrdit, že jste spáchali přestupek podle § 46 odst. 2 zákona o přestupcích. Ale mohou vás osočit také z přestupku podle § 29 odst. 1 písm. o) zákona o přestupcích. Můžete se ovšem dopustit také správního deliktu podle § 92 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Detaily přitom najdete v příslušných paragrafech.

Omezení obcí

To, od kdy nebo do kdy platí noční klid, případně zda se v různých dnech časy mění, si může rozhodnout každá jednotlivá obec – a její obyvatelé jsou nuceni tato pravidla dodržovat. V leckterých obcích tak platí, že o víkendech či svátcích je doba nočního klidu posunuta až do osmé hodiny ranní. Někde se dokonce hlučné práce rušící ostatní obyvatele obce nesmějí vykonávat například ani v neděli či ve státní svátky (tedy po celý daný den, což ovšem není už noční klid). Leckde existuje pouze doporučení obce pro obyvatele, aby dodržovali noční klid a zbytečně ostatní nerušili, pokud nemusejí, a to zvláště mezi 22. hodinou a 8. hodinou.

Zrušení zákazu

Jelikož jsme v moderní době, kdy se zejména v létě konají hudební festivaly a venkovní koncerty, je doporučení o rušení nočního klidu jen relativní. Pro tyto předem ohlášené a povolené akce, které nezřídka trvají až do ranních hodin, se většinou určují výjimky, kdy pořadatelé nemohou být za porušení jindy platných pravidel postihováni.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close