Právo

Neoprávněné zadržování cizí věci

Pokud někdo přijde k vám do domu, vezme si vaše věci a prohlásí je za své, dokud mu nesplatíte například dluh (a nejedná se v tuto chvíli o exekutora), pak jde o neoprávněné zadržování cizí věci a de facto o krádež. Stejně tak pokud vám někdo obsadí váš byt a odmítá vás do něj pustit, dokud mu nesplatíte svůj závazek. Ale v některých případech je zadržování cizí věci oprávněné a nepostižitelné.

Ne každé zadržování věci je oprávněné.

Většina případů, kdy se vám někdo pokusí sebrat a zadržet vaši věc, je klasifikována jako přestupek či trestný čin. Obvykle jde totiž o loupež či krádež, a to i když do toho zadržovatel jde s dobrým úmyslem a chce se jen domoci svého práva. Možná to ale dělá takovou cestou, kterou mu zákon neschvaluje a za své jednání může být proto potrestán. Jakmile vám někdo takto zadrží nemovitou věc (tedy byt, dům či jinou vaši nemovitost), je to okamžitě protiprávní jednání. Oprávněně lze zadržovat totiž jen movité věci (tedy předměty). A navíc, aby to bylo legální a nepostižitelné, nesmí vám je dotyčný vzít násilím a proti vaší vůli, ale musíte mu je nejprve sami zapůjčit či dočasně svěřit.
Banálním příkladem by mohlo být, že vám kamarád odmítá vrátit zapůjčenou knížku, dokud mu nevrátíte CD, které půjčil on vám a které mu odpíráte. To je legitimní jednání a záleží na dohodě obou stran, případně se musejí dovolat k nějaké vyšší moci, která rozhodne. Ale pokud vám přítel vaši knihu bez dovolení sebere a pak se domáhá vrácení svého CD výměnou za danou knihu, je to už neoprávněné zadržování cizí věci.

Exekutoři v právu

Nikomu se nelíbí, pokud mu domů přijde exekutor a začne oblepovat věci a zabavovat majetek. Můžete se proti tomu bránit, ale řešení je většinou jen jedno – splaťte svůj dluh a věci vám budou zase navráceny. Exekutor je v tuto chvíli v právu, jeho jednání je potvrzeno jinou, vyšší mocí, a on se svým jednání a zadržováním vaší (cizí) věci snaží domoci splacení peněz, které dlužíte. V tomto případě také platí výjimka, že věci nemusíte vydat dobrovolně a přesto je zadržování oprávněné.

Nutnost navrácení

Pokud někdo neoprávněně zadržuje cizí věc, tak se majitel může soudně domáhat jejího navrácení a potrestání pachatele, který mu tak mohl způsobit určitou škodu či újmu. Pakliže je někdo v právu a jedná v mezích zákona, tak ovšem musí dodržovat i konec „dohody“. Pokud je mu jeho majetek či dluh navrácen, tak by vám měl bezprostředně poté vydat zpět věc, kterou oprávněně zadržoval. Pokud tak neučiní, tak se jeho pozice změní a najednou zadržuje vaši věc neoprávněně, vy se ocitnete v právu a můžete se jejího navrácení dožadovat u vyšší instance (nejčastěji soudu). Ten by vám po posouzení všech okolností měl vyhovět.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close