Student

Neklasifikace, či pětka v pololetí

Projít úspěšně základní či střední školu, případně učiliště, není pro mnoho žáků nic snadného. Proto se řada z nich setká s nepříjemným výsledkem svého studia (či spíše nestudia), když na vysvědčení spatří nedostatečnou (tedy pětku), případně jsou z nějakého předmětu neklasifikováni. Co to pro ně znamená a jak se to pak řeší?

Pětka v pololetí není konec světa.

V první řadě si uveďme, že je velký rozdíl, pokud je žák neklasifikován, případně dostane pětku, na konci školního roku (tedy ve druhém pololetí) nebo zda se mu to přihodí na konci prvního pololetí. To druhé totiž většinou není až taková tragédie – i když rodiče na to obvykle mívají odlišný názor.

Pětka v pololetí

Zřemě všichni tuší, proč některý student dostane na vysvědčení pětku. Známka na vysvědčení by měla být průměrnou známkou vypočítanou ze všech známek, které daný student v průběhu toho pololetí dostal. Učitel sice může přihlédnout k dalším aspektům, které mohou výsledné hodnocení vylepšit (snaha, dělání domácích úkolů, pomoc spolužákům a tak dále), ale pokud má žák většinou pětky a občas čtyřku či čtyři minus, příliš se s tím dělat nedá.
Tento nechvalný výsledek půlročního studia ovšem neznamená konec světa. Pololetní vysvědčení totiž nemá takovou váhu jako to závěrečné a žádné závěry se z něho většinou nedělají (tedy pokud to není pololetní vysvědčení v deváté třídě základní školy, protože k tomu často přihlížejí i střední školy, na které se daný žák poté hlásí – a pětka nevypadá zrovna dobře). Většinou jde tedy o varování. Žák by se měl zamyslet nad tím, co dosud dělal špatně a měl by ve druhém pololetí pořádně „zabrat“. V novém pololetí se totiž začíná s čistým listem papíru, předchozí známky se do výsledné nezapočítávají – takže je klidně možné, že kdo měl v pololetí z něčeho pětku, může z téhož předmětu mít na konci roku jedničku.

Neklasifikace v pololetí

Když je někdo neklasifikovaný, je to zcela odlišná situace. Neznamená to, že z daného předmětu propadl, že dostal nedostatečnou známku či že je tak špatný, že se to nedá ani ohodnotit. K neklasifikaci se sahá obvykle v případech, kdy žák zameškal tolik vyučovacích hodin, že učitel není schopný ho správně ohodnotit – za celý půlrok mu zkrátka dal tak málo známek, že nemají pro vysvědčení žádnou vypovídací hodnotu. Neklasifikovaný také může být žák, pokud je z nějakého předmětu uvolněný (může se jednat například o tělocvik, kdy je na žádost rodičů podloženou lékařskou zprávou žák vedený jako neschopný vykonávat tuto činnost – například kvůli nemoci či zranění).
Pakliže je neklasifikace výsledkem nadměrné absence, žák smí v dalším pololetí normálně studovat se svými spolužáky, ale měl by si do konce března svá „enka“ změnit v klasické známky – tedy musí vykonat souhrnnou zkoušku z každého nehodnoceného předmětu, která ukáže, nakolik ho zvládá. Podle toho, jakou ze zkoušky obdrží známku, taková známka se následně objeví místo neklasifikování v daném políčku na vysvědčení z prvního pololetí.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close