Student

Nejvyšší dosažené vzdělání dle KKOV

Zkratka uvedená v titulku tohoto textu může mnoha lidem zamotat hlavu. Co značí? K čemu je nám dobrá? A potřebujeme ji vůbec znát? Pravdou je, že ve většině životních situací je nám k ničemu, ale může se stát, že na ni narazíme a nebo ji po nás bude někdo chtít.

Vzděláváme se vždy v nějakém konkrétním oboru.

Co znamená pojem „nejvyšší dosažené vzdělání“, vědí zřejmě všichni z nás – chtějí ho po nás rozliční lidé vědět každou chvíli (například při žádosti o nové zaměstnání, při zápisu dětí do školky či školy a podobně). Víme, jestli jsme dosáhli jen základního vzdělání, vyučili jsme se nebo máme maturitu. Nejvyšší dosažené vzdělání má podle oficiálních dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy několik stupňů, jichž můžeme postupně dosáhnout. Řadí se přitom od nejnižšího možného po ten nejvyšší a každá kategorie má i svůj jedinečný kód (značený písmenem abecedy), kterým se dá zkráceně označovat:
A – Bez vzdělání
B – Neúplné základní vzdělání
C – Základní vzdělání
D – Nižší střední vzdělání
E – Nižší střední odborné vzdělání
H – Střední odborné vzdělání s výučním listem
J – Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
K – Úplné střední všeobecné vzdělání
L – Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou
M – Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
N – Vyšší odborné vzdělání
P – Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
R – Vysokoškolské bakalářské vzdělání
T – Vysokoškolské magisterské vzdělání
V – Vysokoškolské doktorské vzdělání

KKOV

Nyní se podívejme podrobněji na zkratku KKOV. Ta značí slovní spojení „Klasifikace kmenových oborů vzdělání“. Tyto kmenové obory jsou v podstatě kategorie, do nichž se sdružují obsahově příbuzné oblasti vzdělávání. Ukrývají se v nich různé studijní programy a vzdělávací programy, a to už od středních škol či učňovských oborů až po vysoké školy. Každá škola má svůj obor vedený trochu jinak, proto se i zde počítá s různými odchylkami, ale v základu by obory v rámci jedné kategorie měly být sobě dost podobné.
Zajímavostí je, že tuto klasifikaci až do konce roku 2008 spravoval Český statistický úřad. Od 1. ledna 2009 pak spadá do kompetence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zkratky oborů

Oborů je velký počet, takže vyznat se v nich není jednoduché. Pokud hledáte ten svůj, nejjednodušší je podívat se na vlastní vysvědčení (ať už to běžné, nebo například maturitní) – v hlavičce najdete políčko s vyplněným názvem vašeho oboru a také s podivuhodnou zkratkou skládající se z číslic i písmen. To je oficiální kód vašeho oboru.
Na internetu existují speciální vyhledavače, kde se díky zadání názvu oboru a nebo této jeho zkratky můžete dočíst spoustu dalších informací a dohledat, na které škole se dá studovat, v jakém jazyce, kde, případně za kolik.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close