Právo

Návštěvy ve vězení

Zřejmě každý z nás už někdy viděl dojemnou či napínavou filmovou scénu, v níž někdo přijde navštívit odsouzeného vězně. V každém filmu to probíhá trochu jinak, a pokud chceme v reálu někoho navštívit ve věznici, možná budeme překvapeni, jak to skutečně je a co jsou jen výmysly filmařů.

Vězení má svá jasná pravidla.

To, jak často může vězeň přijímat návštěvy, po jak dlouhou dobu s nimi může setrvat a kolik lidí najednou ho může navštívit, řeší Generální ředitelství vězeňské služby. V první řadě si ovšem uveďme, že je velký rozdíl, zda je odsouzená či pouze jen obviněná osoba umístěna ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Pravidla se zde různí, proto se na tuto problematiku podívejme podrobněji.

Návštěva ve vazbě

V takzvané vazbě (či vazební věznici) se nacházejí osoby, které jsou zatím jen obviněny z nějakého trestného činu, ale jejich čin jim ještě nebyl dokázán a nebyly právoplatně odsouzeny. Přesto jsou umístěny ve speciální cele pod dohledem vězeňské služby, odkud po proběhnutí soudu putují buď do běžné věznice, nebo na svobodu.
Takto obviněný člověk může mít návštěvy jednou za dva týdny a maximálně u něj mohou být čtyři osoby zároveň. Délka návštěvy je časově omezena, a to na nejvýše 90 minut. Pokud ředitel věznice uzná za vhodné, může tato pravidla změnit, ale jde o posouzení individuálních případů.
Může se stát, že obviněnému ohlášená návštěva není povolena, a to zejména v případě, že by se chtěl sejít s člověkem, který pak může ovlivňovat jednání soudu či se s ním jakkoliv může domlouvat na dalším průběhu projednávání jeho činu. Takový člověk ho může navštívit, ale jen pod dozorem státních orgánů a jen po jasně vymezenou dobu.
Pokud se jedná o nezletilé děti, ty obviněného mohou navštěvovat jen společně s některou další dospělou osobou.
Neomezené návštěvy má povolen pouze obhájce obviněného.

Návštěva ve vězení

Pokud je někdo již odsouzený a nastoupil svůj trest ve vězení, má také právo na návštěvy. Ale zde jsou odlišné podmínky než u vazby.
Návštěvy ve věznicích obvykle probíhají jen jednou měsíčně a mohou trvat maximálně tři hodiny. Stejně jako u vazby, i tady smí na jednu návštěvu přijít maximálně čtyři osoby, do nichž se započítávají i osoby mladší 18 let. Děti smí opět na návštěvu jen v doprovodu dospělé osoby.
Jakékoliv další změny a úpravy záleží výhradně na řediteli dané věznice a týkají se vždy jen daného konkrétního vězně. Pokud vedení věznice uzná za vhodné, může návštěvy povolit častěji, po delší dobu nebo pro větší počet osob. Jedná se zejména o návštěvy blízkých rodinných příslušníků. V některých případech může ředitel věznice dovolit i návštěvy mezi dvěma odsouzenými osobami, které jsou mezi sebou příbuzné.
Máte-li v hlavě americké filmy, kde návštěvy probíhají výhradně v místnosti rozdělené skleněnou přepážkou a všichni zúčastnění se mezi sebou domlouvají pomocí speciálních telefonních sluchátek a pod dohledem pracovníků věznice, tak vězte, že to není běžné. Ale pokud je to třeba, vedení věznice povolí návštěvu právě jen v takovýchto prostorách.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close