Praktické

Nárok na křížkové lázně

Vyjet si do lázní je vždycky skvělý zážitek plný pohody a relaxu. Jenže je podstatný rozdíl v tom, jestli si vše hradíte sami nebo si nemusíte do vlastní kapsy sáhnout pro korunu a vše vám zaplatí zdravotní pojišťovna. Kdo má nárok na komplexní péči (takzvaně péči na křížek), kterou celou hradí zdravotní pojišťovna?

Lázně si nemusíte platit sami.

Mít lázně hrazené zdravotní pojišťovnou je skvělá zpráva. Pakliže je vám totiž přiřknuta možnost komplexní péče, neznamená to jen, že vám pojišťovna uhradí všechny ozdravné procedury, které v lázních podstoupíte, ale kromě nich vám kompletně zaplatí i ubytování a také stravování. Vy si tak zaplatíte maximálně koupi suvenýrů nebo kávu a dort, na které si zajdete někam do cukrárny. Jenže kdyby takové příspěvky dostával každý, kdo jede do lázní, pojišťovny by brzy buď zkrachovaly, nebo by tuto možnost musely zrušit zcela. Na křížek má proto nárok jen někdo.

Posudek lékaře

Do lázní může jet v podstatě kdokoliv a je jedno, co dotyčného člověka trápí. Třeba je jen unavený, a tak si tam jede zkrátka odpočinout. Takový člověk si ale samozřejmě musí vše zaplatit sám, i když se mu dostane stejné péče jako těm, kteří tam mají pobyt hrazený pojišťovnou. Kdo totiž chce proplatit pobyt včetně ubytování a stravy od pojišťovny, ten by na to měl mít prokazatelný nárok, a to závažné zdravotní důvody.
To, zda máte na lázně skutečně nárok, posoudí speciální, takzvaně revizní lékař. Ten si prostuduje vaši zdravotní dokumentaci a zhodnotí, jestli lázně potřebujete k léčbě svých neduhů. Pokud shledá, že ano, doporučí vám komplexní péči plně hrazenou zdravotní pojišťovnou. Pakliže váš zdravotní stav není tak závažný, může vám doporučit pouze takzvanou příspěvkovou péči – to znamená, že zdravotní pojišťovna vám sice proplatí léčebné procedury, které v lázních absolvujete, ale na pobyt a stravu vám nepřispěje ani korunu a tyto položky si musíte uhradit sami.

Neschopnost a dovolená

Rozdíl je také v tom, v jakém stavu pracovního nasazení jste, když se do lázní chystáte. Pokud je vám schválena lázeňská péče na křížek, jste v době pobytu v lázních vedeni jako práce neschopní. Pokud jedete do lázní na základě příspěvkové péče, pak si musíte na lázeňský pobyt vyhradit část své dovolené a se souhlasem zaměstnavatele ji takto vyčerpat. Takže pokud vám nezbývá tolik dovolené, do lázní zkrátka nemůžete (leda že byste dali výpověď nebo se se zaměstnavatelem dohodnete jinak – například na neplaceném volnu atp.).

Nárok na lázně

Na křížkové lázně mají obvykle nárok lidé, kteří prodělali těžkou nemoc, jsou po vážném úrazu nebo jsou stále ve fázi rekonvalescence a doléčování. Lázně jim obvykle doporučí jejich ošetřující lékař, který soudí, že by mohly napomoci ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Takoví lidé obvykle svůj nárok úspěšně uplatní (pokud tedy o lázně mají zájem, protože nikdo je nutit nemůže). Ale může se stát, že jim revizní lékař lázně zamítne, případně se nedohodnou se zdravotní pojišťovnou. V takovém případě je možné podat proti zamítavému rozhodnutí odvolání a pokusit se svůj nárok opětovně uplatnit. Ideální je podat písemné odvolání přímo u zdravotní pojišťovny, případně můžete změnit revizního lékaře nebo se o pomoc a radu obrátit přímo na lázně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close