Důchody

Nárok na důchod v Rakousku

Díky vstupu České republiky do Evropské unie se otevřela celá řada možností pro práci v zahraničí, např. u jednoho z našich sousedů, v Rakousku. Abyste však mohli ve stáří čerpat důchod za dobu, kdy jste právě v Rakousku pracovali, musíte splnit několik podmínek. Trvalý pobyt v Rakousku není vůbec rohodující. To, od čeho je váš nárok na starobní důchod odvozován, je výše příspěvků do státní kasy a doba, po kterou tyto příspěvky platíte.

Podmínky pro vznik nároku na starobní důchod

Žijete-li v Rakousku trvale nebo zde pouze po omezenou dobu pracujete, pak vám po splnění tří základních podmínek vznikne nárok na starobní důchod. Tou první jsou platby příspěvků do rakouského sociálního systému. Druhou podmínkou je splnění minimální doby pojištění, která činí 180 měsíců, tedy 15 let. Třetí a současně poslední podmínkou je dosažení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu. U mužů je tato hranice stanovena na 65 let, u žen 60 let.

Nesplnění podmínky minimální doby pojištění

Nastane-li situace, kdy nesplňujete podmínku doby pojištění (180 měsíců), avšak v Rakousku jste pracovali déle než 12 měsíců, po tuto dobu jste řádně platili příspěvky a váš příjem byl vyšší než hranice drobného příjmu, jež je osvobozen od daní, pak máte nárok na vyplacení poměrné části důchodu. Důchod je čerpán ve státě, kde je hlášeno vaše trvalé bydliště v době odchodu do důchodu.

V případě, že doba zaměstnání v Rakousku byla kratší než 12 měsíců, odpovědnost za výplatu důchodu za toto období přebírá ten stát, ve kterém jste v době odchodu do starobního důchodu byli pojištěni nejdéle.

Systém sociálního pojištění v Rakousku

Jak bylo již výše uvedeno, abyste mohli čerpat „rakouský“ důchod, musíte platit příspěvky do sociálního systému. Abyste tyto příspěvky mohli platit, musíte se nejdříve zaregistrovat a získat osobní číslo sociálního zabezpečení. Toto číslo budete používat vždy při komunikaci s příslušným úřadem.

Nastupujete-li v Rakousku do zaměstnání, pak by vás měl k systému sociálního pojištění přihlásit zaměstnavatel, konkrétně u instituce důchodového pojištěníPensionsversicherungsanstalt – PVA. Vždy si ale raději ověřte, že zaměstnavatel tak učinil.

Pokud se v Rakousku rozhodnete podnikat, musíte se sami zaregistrovat do systému sociálního zabezpečení. V případě podnikatelů se jedná o institut sociálního pojištění pro podnikateleSozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft – SVA .

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close