Práce

Mimořádná záloha na mzdu

Mzda se běžně vyplácí jednou měsíčně, zpravidla kolem poloviny měsíce. Jedná se o finanční odměnu za předchozí měsíc. Ale občas se stane, že zaměstnanec se svou mzdou není schopen vyjít a nenadále potřebuje „finanční injekci“. Mohl by si sice půjčit, ale stejně tak může požádat i o takzvanou mimořádnou zálohu na mzdu. O co jde?

Potřebujete peníze? Zeptejte se zaměstnavatele na zálohu.

Pozitivní je, že o mimořádnou zálohu na mzdu může požádat každý zaměstnanec. A to nejen ten, který pracuje na plný úvazek, ale je to umožněno například i lidem pracujícím někde na dohodu o provedení práce. Jedná se o jeden z oblíbených benefitů a řada zaměstnavatelů tuto možnost svým pracovníkům dává. A co víc, někteří jsou ochotni platit vždy za každou odpracovanou směnu (ale to už je něco trochu jiného).
Nicméně to, že podáte žádost o zálohu, ještě neznamená, že zaměstnavatel to odsouhlasí a mimořádná záloha na mzdu vám bude přiznána.

Co je záloha na mzdu?

Nejprve si ujasněme, co to ta mimořádná záloha na mzdu je. Jedná se o určitou část mzdy, která může mít různou výši. Zaměstnanec o ni může požádat prakticky kdykoliv, ale většina zaměstnavatelů, kteří tento systém používají, má určitá interní pravidla. U řady z nich platí, že zaměstnanec o zálohu na mzdu nemůže požádat dříve než v polovině kalendářního měsíce a výše zálohy na mzdu nesmí překročit polovinu předpokládané měsíční čisté mzdy. Neboli – můžete zpravidla požádat o předčasné vyplacení poloviny očekávané finanční odměny za svou práci. Pokud například požádáte o vyplacení až 25. dne měsíce, možná vám zaměstnavatel dá i víc (protože už jste stihli odpracovat víc).

Doplatek mzdy

Mimořádná záloha na mzdu se vyplácí v určité výši, na níž se dohodl zaměstnanec se zaměstnavatelem. Ale nejde o celou mzdu za daný měsíc. Takže je logické, že pak následuje ještě doplatek mzdy, který dorovná zbývající část a je zaměstnanci vyplacen v běžném výplatním termínu (ten má každý zaměstnavatel jindy, ale zpravidla je to někdy okolo poloviny následujícího měsíce).

Jak požádat o zálohu na mzdu?

Možná má váš zaměstnavatel (respektive jeho mzdová/ý účetní) k dispozici speciální formulář žádosti o mimořádnou zálohu na mzdu. Pokud tedy máte zájem o mimořádnou zálohu na mzdu, stačí o tento formulář požádat, vyplnit ho a pak odevzdat. Pokud je odsouhlasen a máte odpracováno v daném měsíci dostatek dní, aby vám mohla určitá část mzdy být předčasně vyplacena, nejspíš vám bude vyhověno.
Pokud zaměstnavatel formulář nemá, můžete si jeho vzor stáhnout z internetu, případně si ho zkusit napsat sami. Důležité je vypsat své osobní údaje, přidat vlastnoruční podpis, napsat aktuální datum a přesně formulovat požadavek.

Záloha na mzdu VS exekuce

Co když jste v exekuci, ze mzdy jsou vám strhávány splátky na umoření dluhu a přitom požádáte o zálohu na mzdu? V tom případě bývá praxe taková, že srážka ze mzdy se strhne už z této zálohy. A běžné jsou i případy, kdy zaměstnavatel takovou žádost zamítne, pokud exekuce není ukončena.
Stejně tak záleží na rozhodnutí zaměstnavatele, zda žádosti vyhoví (není to jeho povinnost). Nutné je myslet i na to, že záloha na mzdu se vypočítává z čisté mzdy, nikoliv z hrubé, takže vychází z částky, z níž se nejprve musí odečíst zdravotní a sociální pojištění a také daň z příjmů. A platí, že záloha na mzdu nikdy nesmí dosáhnout výše plné měsíční mzdy.
Zákoník práce je zkrátka v oblasti záloh na mzdu velmi benevolentní a nechává zaměstnavatelům v mnoha ohledech volné pole působnosti. Zaměstnanec tak nemá ani nárok tuto zálohu vymáhat, pokud ji zaměstnavatel odmítne vyplatit.


Foto: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přečti si také
Close
Back to top button