Banky

Maximální vklad hotovosti do banky

Při vkládání vyššího obnosu peněz do banky se můžete setkat s tím, že budete dotazováni na původ peněz, jinak zde žádné zákonné omezení výše vkladu není.

Dotaz na původ peněz souvisí s opatřeními proti praní špinavých peněz, tzv. money laundering, kdy jsou peníze získané nelegální činností vraceny do běžného oběhu. K legalizaci dochází většinou právě přes banky, kam jsou peníze uloženy a následně používány pro běžné úhrady za zboží a služby. Druhým způsobem legalizace jsou platby v hotovosti.

Zákonná opatření proti praní špinavých peněz

Ve spojitosti s praním špinavých peněz zmiňme dva zákony, které tuto problematiku řeší. Prvním je zákon o omezení plateb v hotovosti. Podle něj může jedna osoba během jednoho kalendářního dne zaplatit jiné osobě v hotovosti částku maximálně 350 000 Kč. Tento limit platí po přepočtu i pro další měny. Zákon tedy omezuje platby v hotovosti, na vklady hotovosti do banky se limit neuplatňuje. Stejně tak neplatí pro platby daní a cla, výplaty mzdy, platu, odstupného, odměn, výplaty z penzijních fondů či výplaty pojistného plnění atd.

Druhý zákon, kterým stát bojuje proti legalizaci špinavých peněz, je zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zkráceně zákon proti praní špinavých peněz. Zákon stanovuje povinnost idetifikace klienta prostřednictvím občanského průkazu či pasu, jedná-li se o fyzickou osobu, či ověřením dokladů o existenci právnické osoby, jedná-li se o právnickou osobu.

K identifikaci musí dojít vždy:

  • před uzavřením obchodu nad 1 000 eur

  • při uzavírání smlouvy,

  • při plnění z životního pojištění,

  • pokud jde o podezřelý obchod (např. klient provádí výběry a převody bezprostředně po vkladech, uskuteční nápadně více transakcí, disponuje penězi nejasného původu).

U plateb převyšujících částku 15 000 eur musí být identifikován nejen klient, ale celá transakce jako taková, tedy o jaký obchodní vztah se jedná, jaký je účel platby, jak budou peníze využity a jaké jsou vztahy mezi odesílatelem a příjemcem.

Povinnost provést idetifikaci se vztahuje především na banky, družstevní záložny, penzijní společnosti, pojišťovny aj. Jestliže se obchod jeví jako podezřelý, je hlášen na Minsterstvo financí, které přistoupí ke zkoumání transakce.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close