Student

Malý doktorát

Velký doktorát, malý doktorát nebo prostě jen doktorát? Jaký je v tom rozdíl a kdo to v praktickém životě rozlišuje? A jaké je zkratkové označení pro úspěšného absolventa takové zkoušky? S českými vysokými školami je to, co se týká titulů, velmi složité, a tak není divu, že se v tom leckdo nevyzná.

Dosáhnout doktorátu není snadné.

Abychom si objasnili specifika různých typů doktorátů a s nimi spojených zkoušek, podívejme se nejprve na typy studia od počátku vysoké školy. Protože získání doktorátu je už uplným finišem, ke kterému většina vysokoškolských studentů ani nedojde, protože zkrátka ani nechtějí a nepotřebují. A přesto se i oni honosí nejrůznějšími tituly zvěstujícími, že mají úspěšně ukončenou vysokou školu. Proto zde vyvstává i otázka, k čemu je vlastně ještě doktorát a s ním spojené takzvané doktorské studium (a pozor, nejedná se zde o nic ve spojitosti s medicínou).

Bakalář či magistr

Kdo studuje vysokou školu a chce ji alespoň nějak ukončit, aby měl osvědčení o jejím vystudování, ten musí dokončit alespoň jeden její „stupeň“. Základem je bakalářské studium, které trvá tři roky. Pokud absolvent úspěšně složí zkoušku, může se pak před svým jménem honosit titulem Bc. A je úplně jedno, jaký obor vystuduje, vždy z něj bude jen Bc.
Pakliže chce pokračovat dál tedy být vzdělanější a mít i tomu odpovídající titul, pak musí absolvovat ještě magisterské studium, načež získá další titul. Zde už se to může lišit, protože po pětiletém vysokoškolském studiu z vás může být buď jednoduše magistr (Mgr.), nebo například inženýr (Ing.), ale pětileté je například i studium práv či medicíny, kde jsou zase zcela odlišné tituly – MuDr. Či JuDr. A titulů existuje ještě mnoho, takže není úplně snadné vyznat se v nich.

Malý doktorát

Někomu nestačí jen obyčejné tituly a rád by se honosil titulem obecně nazývaným „doktor“. Jenže pozor, jsou zde dva typy doktorských titulů, odlišujících se právě podle toho, jestli vzejdou z malého či velkého doktorátu. Pokud složíte ten malý, tak se za svým jménem následně můžete honosit titulem PhDr. Takový titul je ale stále na úrovni magisterského, tedy nepotřebujete k jeho záskání absolvovat další nadstavbové studium, jen je třeba úspěšně složit takzvanou rigorózní zkoušku skládající se z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky. Tu nabízejí obvykle jen univerzity (tedy ne pouhé vysové školy), což jsou instituce, na nichž se většinou dá posléze absolvovat i klasické doktorské studium a mají pro něj i potřebné akreditace. Tento titul je významný, ale pro ty, kdo složí i velký doktorát, je poněkud méněcenný.

Velký doktorát

Pro upřesnění si povězme i o takzvaném velkém doktorátu. Z něho vzejde titul Ph. D., který je významnější a nemá ho už tolik lidí. Lze ho získat po tříletém až čtyřletém doktorském studiu, které navazuje až na to magisterské. A nejde jen o samostatné učení, ale spíš o vědecké studium, kdy je třeba provádět vlastní výzkumy, publikovat odborné články a snažit se tak získat určitý vhled do světa nejvyšších vědeckých kapacit daného oboru. Pokud abolvent uspěje, je z něj v podstatě doktor věd a může se posléze živit například jako odborný vědecký pracovník. Tento titul je světově uznávaný a ceněný.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close