Student

Latinské názvy tříd gymnázia

Nástup na gymnázium s sebou nese spoustu změn. Nejde jen o naučení se novému režimu, náročnější výuku a přivykání novým spolužákům, ale také se tu úplně jinak nazývají třídy a i učitelé si často nechávají říkat „profesore“ (a to většinou aniž by měli skutečný profesorský titul, jaký uděluje jen prezident republiky).

Na gymnáziu je spousta věcí jinak.

Zaměřme se nyní právě na názvy tříd, protože naučení se jim je základem pro správnou orientaci v budově gymnázia. Nejčastější jsou víceletá gymnázia, která mají osm ročníků (jde tedy o takzavná osmiletá gymnázia), nebo šest ročníků (šestiletá gymnázia). Pak existují ještě čtyřletá gymnázia. Názvy tříd jsou zde odlišné od klasických středních škol, učilišť či základních škol. Teoreticky pro to není žádný důvod, protože i na střední škole mají zkrátka jen první, druhý, třetí a čtvrtý ročník. A i studenti gymnázia, jejich příbuzní a učitelé běžné používají klasické označení jako první ročník, druhý ročník, třetí ročník, čtvrtý ročník, pátý ročník, šestý ročník, sedmý ročník, osmý ročník (u šestiletých variant se končí u šéstého ročníku, u čtvrtého čtvrtým).

Od primy po oktávu

Z dřívějších dob, kdy se používaly latinské názvy pro třídy gymnázií a kdy na gymnázia docházela jen skutečná elita, se do dnešních dob latinská označení tříd zachovala. Gymnazisté se je rychle naučí a osvojí si je, ale i ostatním lidem se může hodit znát je. Ostatně, není to tak těžké, protože různé odvozeniny z těchto názvů se používají i v běžném životě a jiných odvětvích (vždyť latina je prazáklad světových jazyků). Jaké jsou tedy latinské názvy tříd gymnázia?
prima – první ročník, jedná se o ekvivalent 6. třídy základní školy
sekunda – druhý ročník, jedná s o ekvivalent 7. třídy základní školy
tercie – třetí ročník, jedná se o ekvivalent 8. třídy základní školy
kvarta – čtvrtý ročník, jedná se o ekvivalent 9. třídy základní školy
kvinta – pátý ročník, jedná se o ekvivalent 1. ročníku střední školy
sexta – šestý ročník, jedná se o ekvivalent 2. ročníku střední školy
septima – sedmý ročník, jedná se o ekvivalent 3. ročníku střední školy
oktáva – osmý ročník, jedná se o ekvivalent 4. ročníku střední školy

Význam gymnázií

Gymnázia jsou dodnes považována za školy pro jakousi elitu, pro nějak privilegované studenty. U nich se předpokládá, že po maturitě půjdou na vysokou školu, kde budou pokračovat ve svém vzdělávání. Jelikož nemají žádný obor, žádné praktické zaměření a jejich studium je všeobecné, tak po gymnáziu nemají žádný obor – mohou tedy dělat teoreticky cokoliv, prakticky už zcela ne. Ale na gymnázium může chodit kdokoliv, stačí úspěšně složit přijímací zkoušky a pak projít všemi ročníky a udělat maturitu. V dnešní době nelze říkat, že někdo udělal gymnázium, protože měl nějakou protekci – u státních maturit je jakékoliv podvádění dost nepravděpodobné.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close