Peníze

Které lahve jsou zálohované

Obecně lze říci, že vratným obalem je vše, za co byla uhrazena záloha. Pokud si nejsme jisti, zda láhev, kterou právě držíme v ruce, je vratná nebo ne, pak bychom se v první řadě měli podívat po symbolu panáčka s košem. V případě, že tento symbol na láhvi nalezneme, je záhodno si raději pročíst informace na etiketě. Na některých lahvích se totiž panáček s košem vyskytuje i přesto, že se jedná o lahev vratnou. Výrobci musí na etiketách svých výrobků uvádět, zda se jedná o vratný, neboli zálohovaný obal. Tuto povinnost jim ukládá zákon.

Jestliže se zmíníme o vratných lahvích, pak si valná většina z nás vybaví lahev od piva. To ovšem není jediný případ. Zálohované lahve jsou používány i pro:

  • Minerální vody neslazené i slazené

  • Víno

  • Konzumní lihoviny (např. rum, vodka)

  • Medovina

  • Sirupy

  • Limonády

  • Mošty

  • Sodové vody

Co se týká objemu lahví, pak v případě piv a lihovin se jedná o lahve s objemem 0,5 litru (lihoviny dále pak ještě v objemu 1 litr). U limonád, sodovek a minerálek jsou to ve valné většině případů lahve s objemem 0,33 litru. Můžeme se ale také setkat s lahvemi o objemu 0,7 litru. V tomto objemu jsou vyráběny nejčastěji lahve určené pro sirupy. Pro vína jsou typické lahve s objemem 0,75 litru.

Problém vratných lahví

V současné době se potýkáme s problémem stále se zvyšujícího podílu nevratných obalů, a tedy s problémem snižujícího se podílu recyklovatelných a znovu využitelných obalů. Otázkou je, zda za tímto trendem stojí výrobci a obchodníci, či sami spotřebitelé.

Z logiky věci jsou to vždy výrobci a jejich obchodní sítě, kteří se přizpůsobují chování svých zákazníků. Ti rozhodují, co koupí, a pro spotřebitele jsou PET lahve „pohodlnější“. Nemusí se totiž starat o jejich následné vrácení. Zrušení systému vratných lahví přináší výhody i prodávajícím. Z jejich pohledu jsou zase PET obaly „výnosnější“, protože nevznikají dodatečné náklady spojené s oním systémem vratných lahví.

Jako jednu z dalších příčin úbytku vratných lahví můžeme označit nejasnou legislativu, co se záloh týká. Dle zákona o hospodářské soutěži nemají výrobci právo se mezi sebou dohodnout na jednotné výši záloh. Jestliže by tak učili, mohli by být obviněni z vytváření kartelu. Záloha totiž podle českého právního řádu vůbec neexistuje. To, co se účtuje spolu s lahví, je cena za její vrácení. Proto nemohou výrobci smluvně zavázat obchodníka, aby tuto cenu dodržoval. Vystavili by se totiž opět porušení zákona o hospodářské soutěži. Jedinou možností tedy zůstává, upravit zákony tak, aby bylo možno stanovit jednotnou zálohu.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close