Právo

Křivé obvinění

Každý z nás má svou čest a ta může být pochopitelně poškozena. Tuzemský právní systém ovšem na takovouto možnost myslí a je možné jej využít pro ochranu své vlastní osoby. Jedná se především od takzvané křivé obvinění, které může být vztaženo na určitou osobu, tedy klidně i na vás. Křivé obvinění je u nás považováno za trestný čin a v případě, že budete jeho původcem, hrozí vám oprávněně příslušné sankce. Pokud dojde ke křivému obvinění, řeší vše orgány právní ochrany a následně sankce. Podívejme se tedy na křivé obvinění mnohem blíže. I díky našemu popisu si tak uděláte jasno v tom, jaké mohou padnout za tento trestný čin tresty a také to, kde je křivé obvinění zaneseno v zákonech.

Křivé obvinění a zákon

Zákonnou normou, která přesně stanovuje křivé obvinění, je § 345 trestního zákoníku. Spáchá jej v podstatě člověk, který lživě někoho obviní ze spáchání trestného činu. Díky tomuto zákonu je velmi efektivně chráněna čest všech občanů České republiky, kteří mohou být velmi rychle obviněni z něčeho, co vlastně vůbec nespáchali. Zákon zajistí správný chod všech orgánů činných v trestním řízení. Nevinné osoby tak nemohu být trestně stíhány, což je pochopitelně vynikající. Není se tak třeba obávat jakýchkoli problémů v případě, že jste nespáchali žádný trestný čin.

Tresty za křivé obvinění

Tresty za křivé obvinění se mohou do jisté míry lišit, nicméně zákon stanovuje, že může člověk, který spáchá tento trestný čin být odsouzen až na dva roky vězení nepodmíněně. Jestliže někdo ovšem lživě obviní druhou osobu z trestného činu a chce tímto úmyslem přivodit její trestní stíhání, může být odsouzen až na 3 roky. Pokud pachatel v souvislosti s tímto činem navíc způsobí značnou škodu, může se jeho trest vyšplhat až na 8 let odnětí svobody. Vyšší trestní sazby hrozí především v případech, kdy pachatel využije k trestnému činu masmédia. Jedná se především o rozhlas, televizi anebo internet. Typické je dnes šíření křivého obvinění přes počítačovou síť. Internet mnohé k tomuto trestnému činu doslova svádí. Někteří pachatelé se dopustí tohoto protizákonného jednání i ve snaze zlehčit svůj vlastní trestný čin. Při maximálním rozsahu trestné činnosti může dojít klidně i k odnětí svobody v době trvání 10 let.

Z čeho lze osoby křivě obvinit

Křivé obvinění může být prakticky z čehokoli. Nejčastěji se jedná o obvinění z trestné činnosti typu loupeže či krádeže. Mnozí lidé takto nařknou jinou osobu, která se jim zdá jako pachatel. Ta se pak může bránit. Zapomenout nemůžeme ani na pomluvu, která se týká zejména celebrit a jiných osobností mediálně známých. U těchto případů bývají trestem nejčastěji finanční postihy, a to klidně i v řádu několika desítek či stovek tisící korun.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close