Podnikání

Kontrola z úřadu práce

Když se člověk ocitne na Úřadu práce, není to jen o tom povalovat se doma a nemuset nic dělat. Rozhodně to není dovolená a nezaměstnaný či z jiného důvodu registrovaný člověk musí vykonávat různé povinnosti uložené mu úřadem. Pokud je porušuje, hrozí, že k němu dorazí kontrola z Úřadu práce. Ta ovšem může kontrolovat i zaměstnavatele, jeho zaměstnance či OSVČ.

Když jsou podmínky na pracovišti neúnosné, s řešením pomohou úřady.

Úřad práce je velmi potřebný a řada lidí jeho služeb alespoň jednou v životě využila. Stačí, abyste dostali výpověď nebo z jakéhokoliv důvodu odešli ze zaměstnání a jste náhle bez příjmů. Stejně tak když ukončíte školu, skončíte rodičovskou dovolenou a tak dále. Úřad práce je takovým útočištěm, které za vás po určitou dobu nejen platí pojištění, ale zároveň vám vyplácí určitou peněžitou částku, abyste měli po dobu, dokud si nenajdete nové zaměstnání, z čeho žít. Plus si díky jeho dalším službám můžete zařídit, že od státu budete pobírat různé dávky.
Pakliže nezaměstnaný či příjemce sociálních dávek podvádí (například pracuje načerno, pobírá dávky neoprávněně a podobně), může ho někdo nahlásit Úřadu práce a ten k němu vyšle kontrolu. Pokud se podezření potvrdí, může být danému člověku odebrána dávka či může být vyřazen z evidence Úřadu práce.

Úřad práce ovšem nepomáhá jen nezaměstnaným a lidem v sociální nouzi, ale musí dohlížet i na dodržování pracovních podmínek v České republice. Tedy aby zaměstnanci i zaměstnavatelé dodržovali určitá zákonem daná pravidla, jednali spolu fér, nevydírali se, plnili vzájemně uzavřené smlouvy. Pokud k tomu nedochází, může k zaměstnavateli (a nejen k němu) dorazit nečekaná kontrola z Úřadu práce.

Ochrana pracovních vztahů

Kontroly provádějí inspektoři zaměstnaní na Státním úřadu inspekce práce. Pokud máte pocit, že s vámi zaměstnavatel jedná nefér či nějakým způsobem nedodržuje podmínky práce a že vám už nedokáže pomoct domluva, kolegové ani vaše okolí, můžete se obrátit právě na Státní úřad inspekce práce a podat tam podnět ke kontrole.

Podnět ke kontrole

Kdo podává podnět ke kontrole, měl by vědět, co vše inspektorátu dodat, aby kontrola mohla proběhnout. Podstatné je hlavně podat podnět k oblastnímu inspektorátu, pod který zaměstnavatel dle adresy svého sídla spadá. Pokud řešíte nějaký problém, přiložte k žádosti o kontrolu i dokumenty, které mohou problém osvětlit – ideální je dodat kopie dokumentů. V neposlední řadě v podnětu uveďte všechny podstatné informace o zaměstnavateli, aby bylo možné správně ho identifikovat a kontrola omylem neproběhla jinde. A jak podnět podat? Můžete ho zaslat klasickou poštou, elektronicky či zajít na úřad osobně. A nebo tam můžete i zavolat a vše nahlásit. Klidně i anonymně.

Průběh kontroly

Pokud inspektorát usoudí, že je kontrola opodstatněná, vyšle na dané pracoviště svého inspektora. Ten se zaměřuje především na to, zda jsou dodržovány všechny právní předpisy. Vše prověří a pak sepíše závěrečnou zprávu, přičemž podavatel podnětu je o výsledku inspekce informován (pokud nebyl podnět podán anonymně).

Kdo co kontroluje

Státní úřad inspekce práce kontroluje řadu různých věcí, ale jsou oblasti, které do jeho působnosti nespadají. Pokud jsou na pracovišti spory ohledně placení sociálního či zdravotního pojištění, řeší to zdravotní pojišťovny či Česká správa sociálního zabezpečení. Pakliže zaměstnavatel přestane být solventní a nemá na vyplácení mezd zaměstnancům, řeší to přímo Úřad práce. Další problémy pak mohou řešit hygienické stanice, které kontrolují zejména zdravotní nezávadnost pracovního prostředí nebo řeší nemoci z povolání.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close