Student

Klauzurní práce

Studenti vysokých škol se za dobu svého studia, která leckdy trvá šest i více let, setkávají s mnoha různými typy ústních zkoušek, ale i písemných prací. Ty jsou obvykle velmi důležité a jejich úspěšné napsání znamená propustku nejen do dalších ročníků, ale i cestu k vysněnému titulu. Na právnických fakultách exituje navíc ještě jedna speciální práce, takzvaná klauzurní, která studenty děsí už od samotného nástupu na školu.

Na cestě k titulu JUDr. čeká studenty mnoho překážek.

Kdo se chce stát právníkem, jistě už předem tuší, že to bude nelehká cesta. Studium práv je velmi náročné a mnohdy se dá přirovnat ke studiu medicíny – je to z velké části prosté memorování, tedy učení se zpaměti různým zákonům, paragrafům, frázím a tak dále. Kromě toho je nutné dosti rozvinuté logické myšlení. Zkrátka dosáhnout titulu JUDr. je pořádná dřina. Zvláště když víte, že vás v polovině posledního ročníku čeká klauzurní práce, bez jejíhož úspěšného napsání se s titulem můžete rozloučit.

Třikrát a dost

Stejně jako mají studenti vyských škol většinou tři pokusy na složení každé z nutných zkušek, tak studenti právnických fakult mají tři pokusy na úspěšné napsání klauzurní práce. Ta je v mnohém specifická a mnoho studentů se jí už předem děsí. Jak by také ne, když se podle některých zdrojů úspěšnost v prvním kole pohybuje okolo 20 procent. Aby student uspěl, musí získat alespoň osm bodů, což je více než polovina z celkového počtu. Kdo má méně, může se začít připravovat na další temín, který se obvykle odehrává za zhruba tři měsíce.

Obsah klauzurní práce

Klauzurní práce je speciální v tom, že nejde o žádnou slohovou práci a zároveň nejde o klasický test skládající se jen z otázek, na něž vyučující očekává dokonalé odpovědi. Je to v podstatě taková směsice obojího.
Tento test má za úkol zjistit, zda studenti vše správně pochopili a zda si pamatují obsah svého celého předchozího studia. Takže se v něm v pouhých několika otázkách kloubí vše zásadní. Jsou tu otázky z občanského práva i trestního práva. Je nutné, aby se studenti vyznali v zákonech a sbírkách zákonů, aby uměli správně a logicky odůvodnit své odpovědi a také aby zvládali zadané příklady zvláště pak z trestního práva správně klasifikovat. Zní to možná jednoduše, ale jednoduché to rozhodně není.

Správná příprava

Připravovat se na klauzurní práci můžete různými způsoby. Ideální je průběžně si opakovat učivo uplynulých semestrů a před usazením se k práci si být „jistý v kramflecích“.
Pokud chcete předem vědět, co vás bude čekat, je možné projít si různé klauzurní práce, které studentům byly skutečně zadávány v minulých letech. Některé jsou k dohledání na internetu, velké množství jich bylo vydáno i knižně v různých souborných publikacích. Sice nejspíš nedostanete tytéž otázky, ale budete vědět, co zhruba se od vás čeká i jak nejvhodněji odpovídat. A to může být polovina vašeho úspěchu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close