Podnikání

Kdy se vrací daně

V podstatě každý, kdo má příjem spadající do předmětu daně z příjmu (pro rok 2017 hranice alespoň 15 tisíc korun) a není osvobozen od daně z příjmu, je povinen podat daňové přiznání.

Zaměstnanci, kteří v průběhu roku pracovali vždy v jeden okamžik pro jednoho zaměstnavatele, odevzdávají prostřednictvím zaměstnavatele tzv. prohlášení k dani. V situaci, kdy tito zaměstnanci mají i jiné příjmy plynoucí ze samostatné výdělečné činnosti, nájmu nebo mají kapitálové a jiné příjmy přesahující hranici 6 tisíc korun, pak musí i oni podat daňové přiznání. Povinnost podat daňové přiznání platí i pro ty zaměstnance, kteří sice jiné příjmy než ze zaměstnání nemají, nicméně tento příjem je natolik vysoký, že podléhá sedmi procentní solidární dani. Zaměstnanec podává daňové přiznání také tehdy, došlo-li u něho k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění.

Nejzazší termín pro doručení daňového přiznání příslušnému finančnímu úřadu je vždy první pracovní den v dubnu. Např. letos to bylo 3. dubna, protože 2. dubna bylo Velikonoční pondělí. Pokud daňové přiznání pro vás zpracovává daňový poradce, pak se lhůta pro odevzdání daňového přiznání prodlužuje až o tři měsíce. Finančnímu úřadu však musíte tuto skutečnost ohlásit.

Nedoplatek na dani

V případě, že vám v daňovém přiznání vyjde nedoplatek na dani z příjmu, pak termín pro úhradu daně je shodný s termínem pro podání daňového přiznání. Letos to bylo tedy 3. dubna. Daň je možné uhradit hotově na pokladně finančního úřadu, bezhotovostním převodem na příslušné číslo účtu nebo složenkou typu A. U platby daně z příjmu fyzických osob je možné využít i bezplatnou daňovou složenku na poště.

Přeplatek na dani

U přeplatku je situace jiná. Zatímco nedoplatek a jeho úhrada jsou „automatické“, u přeplatku musíte vysloveně požádat o jeho vyplacení. Žádost o vrácení přeplatku je uvedena přímo v tiskopisu pro podání přiznání.

Pokud podáte daňové přiznání dříve, než v době 60 dnů před posledním termínem, budete muset žádost o vrácení přeplatku na dani podat znovu. Toto se netýká zaměstnanců, pro něž roční zúčtování daně zajišťuje zaměstnavatel. Ti přeplatek dostávají automaticky.

K výplatě přeplatku nemůže dojít, je-li tento přeplatek nižší než 100 Kč. Nicméně, přeplatky se za jednotlivé roky sčítají a je možné o ně požádat až za 6 let zpětně. Uplyne-li tato lhůta a žádost o vrácení podána nebude, pak se přeplatek stává součástí státního rozpočtu.

Přeplatek na dani z příjmu nebude vyplacen také v případě, že je u vás evidován nedoplatek na jiné dani.

Na vrácení přeplatku má finanční úřad dle zákona lhůtu 30 dnů. Ta začíná běžet ode dne, který je prvním dnem po posledním řádném termínu pro podání daňového přiznání. Jestliže letos byl termín pro podání 3. dubna, pak lhůta 30 dnů začala uplývat od 4. dubna a k výplatě přeplatku došlo nejpozději 4. května.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close