Banky

Kdy se připisují peníze na účet

Při provádění platebních operací se musí banky řídit Zákonem o platebním styku. Jedná se o zákon č. 370/2017 Sb. Platná legislativa stanovuje lhůty, které musí být dodrženy, a to konkrétně oddíl 4 již zmíněného zákona. Níže přinášíme přehled základních informací vztahující se ke korunovým platbám.

Platba do jiné banky

Pokud zadáváte platbu do jiné banky, pak obecně platí pravidlo D+1. To znamená, že peníze na účet toho, kdo platbu přijímá, budou připsány nejpozději do konce následujícího pracovního dne po přijetí platebního příkazu.

Ovšem pozor, roli hraje provozní doba banky. Je-li příkaz zadán mimo provozní dobu, např. v deset hodin večer nebo o víkendu, pak k jeho provední dojde na začátku následující provozní doby, resp. následující pracovní den.

Lhůty pro připsání peněz na účet jsou ovlivněny jak bankou, která platbu odesílá, tak bankou, která platbu přijímá. V okamžiku, kdy dojde k připsání platby na účet příjemce, musí banka příjemce do konce následujícího pracovního dne připsat tuto platbu na platební účet příjemce, aby s danou částkou mohl disponovat. Zjednodušeně řečeno platí, že pokud Vám někdo odešle platbu ve čtvrtek (v rámci provozní doby banky), pak by Vám na účet měla být připsána v pátek.

Jestliže potřebujeme, aby platba byla provedena a připsána ještě tentýž den, pak je možné využít tzv. expresní platby. Je ovšem potřeba, aby byly zadány do určité hodiny. V tomto se banky liší, nejčastěji je časový limit stanoven kolem poledne. Připravte se ovšem na to, že za expresní platbu zaplatíte. Výše poplatku je různá, ale obecně se pohybuje kolem 100 Kč.

Pozitivním trendem je přechod bank na tzv. zrychlené platby. Zrychlená platba se chová jako expresní, tedy peníze jsou protistraně u jiné banky připsány ještě v ten samý den, avšak banky zrychlené platby provádějí automaticky a neúčtují si žádný poplatek. O zrychlenou platbu tedy nemusíte žádat, ani za ni nezaplatíte nic navíc. Je potřeba ale myslet na to, že jako v případě expresní platby, tak i u zrychlených plateb má banka stanovený časový limit, do kdy je nutné příkaz zadat, aby se jako zrychlená platba provedl.

Platba v rámci jedné banky

Výše popsaná lhůta se neuplatní, odešlete-li platbu na účet u stejné banky jako je Váš účet. Podle zákona musí být částka připsána nejpozději na konci dne, v němž byl příkaz přijat bankou.

Vklad na účet

V případě vložení hotovosti na účet jsou peníze připsány takřka okamžitě. Zákon hovoří o tom, že k připsání musí dojít „neprodleně po přijetí hotovosti“.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close