Doklady

Kdy se odevzdává vojenská knížka

Vojenská knížka je dokladem prokazujícím službu u armády (v našem případě Armády České republiky). V současné době ji vlastní, nebo by správně mělo vlastnit, několik stovek tisíc českých mužů, kteří kdy v naší armádě sloužili. A mnozí možná přemýšlejí, zda ji někdy a někam mají odevzdat a k čemu jim vlastně je, když v armádě už nejsou ani být nechtějí.

Každý, i bývalý, voják by měl mít svou vojenskou knížku.

Nejprve si tedy odpovězme na základní otázku z titulku tohoto textu: kdy se odevzdává vojenská knížka? Odpověď zní: nikdy. Do roku 1989 platilo pravidlo, že vojenskou knížku bylo nutné odevzdat při odchodu do starobního důchodu, v případě úmrtí, při zhoršení zdravotního stavu a podobně, ale to dnes již neplatí. Vracet ji nikam nemusíte, a to v žádném případě. Což ale neznamená, že byste ji měli zahodit, zničit či jinak znehodnotit. Z toho byste totiž mohli mít značný problém.

Co je vojenská knížka

Nejprve si pro mladší generace přibližme, co to vlastně ta vojenská knížka je. Jedná se o doklad vojáka (tedy každého, kdo kdy vstoupil do armády nebo byl aspoň na vojně), v němž jsou zaznamenány všechny základní údaje o daném vojákovi. Najdeme tu fotografii pasového formátu, jméno a příjmení, akademický titul a rodné číslo. Dále je zde zaznamenána vojenská hodnost, útvar, u něhož voják sloužil, a často také vojenská odbornost. Kromě toho do knížky jsou a byly zapisovány veškeré údaje o výkonu vojenské služby. A v neposlední řadě by součástí knížky měla být vojenská známka s vyrytým rodným číslem.

Nutnost zachování

Kdo knížku někdy vlastnil, měl by si ji pečlivě uchovat. Proč? Pokud by chtěl někdy znovu vstoupit do armády, knížka po něm bude požadována. Ale měl by ji mít i pro případ, že by nastala válka a daný člověk by tak byl povolán do armády, případně do záloh. A to se může stát takřka kdykoliv. V případě, že dotyčný svou vojenskou knížku mít nebude, protože ji ztratil či zničil, hrozí mu za to sankce a je to dokonce hodnoceno jako přestupek.
V neposledním případě je vhodné knížku si ponechat a mít ji po ruce, protože až půjdete do důchodu, můžete ji použít k potvrzení odsloužených let v armádě, což vám napomůže v důchodovém i sociálním pojištění.

Řešením je duplikát

Co tedy dělat, pokud byste knížku měli vlastnit, ale už dávno ji z nějakého důvodu nemáte? Pokud nechcete nic riskovat, je nejlepším řešením nechat si vystavit její duplikát. To můžete udělat kdykoliv – stačí jen obrátit se na krajské vojenské velitelství, kam dle svého trvalého bydliště spadáte. Tam vyplní tiskopis nazvaný „Žádost o vystavení duplikátu vojenské knížky“. K němu dodá jednu barevnou fotografii pasového formátu (měla by mít 3,5 x 4,5 centimetru) a zaplatí kolkem v hodnotě 100 korun. Vše je možné vyřídit buď osobně, nebo písemně pomocí pošty. Duplikát je pak žadateli vystaven a předán.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close