Banky

Kapitalizace úroků

Řada lidí je na slovo „kapitalizace“ doslova alergická. A když se řekne „úroky“, tak nás vidina placení něčeho navíc obvykle moc nepotěší. A co když vše spojíme a vznikne z toho kapitalizace úroků? O co jde a jak to můžete využít?

Kapitalizace úroků se někomu vyplatí, jinému nikoliv.

Úrok je procentuálně vyjádřená suma, kterou někdo získá navíc, nad rámec určité částky – v případě půjčky musíte úrok zaplatit bance jako jakousi odměnu za to, že vám půjčila; v případě spoření získáváte úrok od banky naopak vy jako jakousi odměnu za věrnost a to, že bance dáváte k dispozici své peníze, které vám opatruje. Ale co je kapitalizace úroků?

Kapitalizace úroků

Princip úroků je takový, že stojí mimo jistinu. Neboli nezapočítávají se do původní částky, ať už jde o vaše spoření nebo o půjčku. Pokud si půjčíte milion korun a máte nad to zaplatit úrok 5 procent, tak tento úrok není součástí onoho milionu, tedy takzvané jistiny. Musíte ho zaplatit nad rámec jistiny.
Ve chvíli, kdy dochází ke kapitalizaci úroků, dochází k tomu, že se úrok stává součástí jistiny. Může vám to připadat poněkud zvláštní, ale v některých případech se kapitalizace úroků využívá. A pak je otázka, které ze smluvních stran se to vyplatí a která na tom bude tratit.

Proces kapitalizace úroků

U běžných půjček nebo spoření ke kapitalizaci úroků nedochází. Ale začíná se o ní hovořit ve chvíli, kdy dlužník přestane splácet svůj dluh a věřitelé (neboli ti, kterým dluží peníze), začnou namísto doprošování se a dohadování jednat – rozhodnou se zahájit insolvenční řízení, exekuci a tak dále. V tu chvíli se dlužník dostává do řízeného procesu, kdy je nucen začít splácet – a je jedno, jestli je to insolvence nebo exekuce. Jenže právě v tomto případě může přijít na řadu spor o úroky, protože velmi často se jedná o splácení čistě jen dluhů a úroky mohou být přehlédnuty.
Aby věřitelé o své peníze, které jim byly od dlužníka přislíbeny formou úroků, nepřišli, může přijít na řadu takzvaná kapitalizace úroků, kdy jsou úroky zahrnuty pod dlužnou částku a ta je o ně tedy navýšena.

Problematika kapitalizace úroků

Ohledně kapitalizace úroků panuje mnoho sporů – dlužníci se jí brání, věřitelé na ní zase trvají. A protože v této problematice nebylo dlouho jasno, dostala se nakonec i k soudu. V roce 2016 o kapitalizaci úroků v rámci insolvenčního řízení rozhodoval Nejvyšší soud. Proč? Protože Vrchní soudy na kapitalizaci úroků měly pokaždé jiný názor – někdy na ni kývly, jindy ji naopak zamítly. A dlužníci i věřitelé přirozeně chtěli, aby vzniklo jedno jasné pravidlo, které dá kapitalizaci úroků u insolvenčního řízení zelenou – nebo které ji zamítne.
Nejvyšší soud o tomto problému rozhodl 22. prosince 2016, a to tak, že nejde o sporné rozhodnutí a že je to možné dělat, přičemž ve svém kladném rozhodnutí vycházel například už z dřívějšího rozsudku z 24. března 2004. Není ale možné dodávat úroky navíc za celou dobu, co se spor s dlužníkem táhne, což může být řada let – do jistiny by měly být zahrnuty jen tak vysoké úroky, na nichž se dlužník s věřitelem na počátku dohodli a které měly být v určité výši splaceny.

Problém v účetnictví

Pokud máte půjčku a splácíte ji včetně úroků, popřípadě jste někomu půjčili a dostáváte částku zpět ve splátkách včetně úroků, můžete na problematiku kapitalizace úroků narazit i ve chvíli, kdy půjdete podat daňové přiznání. V účetnictví by se totiž úroky měly nějak zohlednit. A je otázka, jestli jsou běžné úroky něco jiného než kapitalizované úroky.
Obvykle platí, že do vašich výnosů se úroky počítají a účtují se, přičemž v účetnictví se zaznamenávají přesně s ohledem na období, v němž jste je získali. Pokud si ale například kupujete majetek a splácíte jistinu plus úroky, tak se to v účetnictví musí projevit, a to právě formou kapitalizace úroků – podle § 47 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele se úroky stávají součástí pořizovací ceny. Takže je to jasná ukázka kapitalizace úroků.


Foto: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přečti si také
Close
Back to top button