Ostatní

Kam s vyjetým olejem?

Výměnu oleje v automobilu mnoho z nás nechává na autorizovaném servisu. A tak se ani nestaráme o to, kam přijde vyjetý olej. Je to věcí autoservisu, jak se o odpad postará. Někdy si však olej měníme sami – například v zahradním traktůrku. Pak už musíme přemýšlet, jak naložit s tím starým. Vyjetý olej není možné jen tak někam vylít. Jeho likvidace podléhá podmínkám o třídění nebezpečného odpadu. Kam tedy s ním?

Jak může být odpad nebezpečný?

Za nebezpečný odpad je považován ten, který může ohrozit zdraví a životní prostředí, a to:

–          výbušností,

–          hořlavostí,

–          oxidačními schopnostmi,

–          tepelnou nestálostí organických peroxidů,

–          ekotoxickou,

–          akutní toxicitou,

–          žíravostí,

–          infekčností,

–          radioaktivitou,

–          schopností odpadů uvolňovat při styku se vzduchem a vodou jedovaté plyny či

–          pozdním účinkem.

Co je to nebezpečný odpad?

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. říká, které druhy odpadu jsou považovány za nebezpečné. Jedná se například o:

–          barvy, laky, lepidla, odmašťovadla, oleje, lepidla,

–          zbytky čisticích prostředků z domácnosti,

–          repelenty,

–          zbytky léků či léky prošlé,

–          zářivky, úsporné žárovky,

–          obrazovky monitorů, televizí,

–          pVC (instalatérské trubky, lino),

–          kyseliny,

–          autovlaky a další.

Na obalech vždy najdete informaci o tom, jak s odpadem nakládat. Obce minimálně jednou ročně pořádají svoz nebezpečného odpadu. Léky lze vrátit do lékárny. Na použité baterie existují sběrné kontejnery na mnoha místech, dnes již běžně i v hypermarketech. I ostatní druhy nebezpečného odpadu mají své místo, často ve sběrných dvorech.

Kam s vyjetým olejem?

Kam tedy s vyjetým olejem? Jedině do sběrného dvora v místě, kde máte trvalé bydliště. Je vhodné se přímo na místě informovat, zda vyžadují dodání ve speciálním obalu, nebo ho můžete dovézt například v kanystru. Případně se můžete zeptat v některém z autoservisů, zda o něj nemají zájem.

Vyjetý motorový olej rozhodně nepatří do popelnic, nikam do černých skládek a podobně.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close