Pojištění

Jak zrušit pojistku na auto

Pojištění auta, ať už se jedná o povinné ručení nebo havarijní pojištění, je sjednáváno vždy na jeden rok, přičemž je uplatňována automatická prolongace smlouvy. Rozhodnete-li se pojistnou smlouvu ukončit, pak je to možné právě k výročí smlouvy. Nicméně smlouvu je samozřejmě možné ukončit i v jiný okamžik pojištění, ovšem za uričtých podmínek a při dodržení konkrétního postupu.

Výpověď smlouvy k datu výročí

Chcete-li ukočit pojištění, pak tak musíte učinit nejdéle šest týdnů před výročím pojistné smlouvy. Výpověď je možné podat písemně, případně osobně na pobočce pojišťovny. V případě písemné výpovědi je nutné v dopise uvést údaje o vás a vaší pojistné smlouvě. Uveďte také důvod ukončení a samozřejmě nezapomeňte na podpis. Rozhodující datum pro písemnou výpověď je datum poštovního razítka. Smlouva bude ukončena ke konci pojistného období.

Výpověď dohodou

V ideálním případě by po dohodě obou stran, tedy vás jako klienta a pojišťovny jakožto pojistitele, mělo dojít k ukončení pojištění, a to k dohodnutému datu. Nicméně toto není v praxi příliš obvyklé.

Povinné ručení musí mít povinně každé auto. Neplatíte však za povinné ručení zbytečně moc? Vyplňte formulář níže a hned uvidíte, kolik můžete na povinném ručením ušetřit.

Výpověď do dvou měsíců od sjednání

Pokud uzavřete autopojištění a následně vám jiný poradce nabídne lepší podmínky pojištění u jiné pojišťovny, pak můžete od původní pojistné smlouvy odstoupit, a to do dvou měsíců od data uzavření. Pojištění zanikne osm dní od sjednání.

Výpověď z důvodu změny výše pojistného

Jestliže pojišťovna změní výši pojistného a vy s touto změnou nesouhlasíte, pak můžete od smlouvy odstoupit, a to do jednoho měsíce od oznámení změny. K případnému ukončení dojde ke konci pojistného období.

V daném případě je potřeba rozlišit, zda dochází ke změně základního sazby pojistného, nebo ke změně dochází v důsledku uplatnění systému bonus / malus. V tomto případě by výpověď smlouvy možná nebyla.

Výpověď smlouvy v souvislosti s pojistnou událostí

Dojde-li k situaci, kdy budete muset řešit škodní událost a nebudete spokojeni s jejím vyřízením ze strany pojišťovny, pak i to může být oprávněný důvod pro výpověď pojistné smlouvy. Výpověď ovšem musí být podána do tří měsíců od data ohlášení pojistné události. Smlouva bude ukončena jeden měsíc od onámení.

Výpověď z důvodu změny vlastníka vozidla

V okamžiku, kdy svůj vůz prodáte, máte možnost podat výpověď pojistné smlouvy. Pro podání výpovědi odešlete pojišťovně jak samotnou výpověď, tak také kopii smlouvy o prodeji. K ukončení smlouvy dochází ke dni oznámaní změny pojišťovně.

Výpověď z důvodu vyřazení vozidla z evidence

Ať už vozidlo z evidence vyřadíte dočasně, nebo trvale, pojišťovně odesíláte jak žádost o výpověď smlouvy, tak i záznam o vyřazení z evidence. Pojištění zaniká ke dni oznámení pojišťovně.

Výpověď z důvodu krádeže vozu

Pokud vám bude vůz ukraden, pak samozřejmě máte nárok na ukončení pojistné smlouvy. Podmínkou je nahlášení krádeže policii. Pojišťovně pak předáváte protokol od policie a k ukončení smlouvy dojde ke dni nahlášení krádeže policii.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close