Hypotéka

Jak získat státní byt

Pokud aktuálně řešíte otázku bydlení, nicméně vzhledem k vysokým cenám nemovitostí se nechcete pouštět do koupě nemovitosti, pak zůstává možnost (pro)nájmu. Mimo nabídky bytů, které jsou v osobním nebo družstevním vlastnictví, projděte také nabídky státních, resp. obecních bytů.

Jejich počet je nyní poměrně omezený a nové obecní byty se nestaví. Připravte se tedy na to, že se vám takovýto byt nemusí podařit získat. Obecní byt se uvolní nejčastěji tehdy, kdy se nájemník sám odstěhuje nebo zemře. Jsou i situace, kdy k ukončení nájmu přistoupí obec, a to z důvodu neplacení nájmu. V případě některých obcí se můžete setkat s nabídkou tzv. startovacích bytů, jež jsou určeny pro mladé páry, nebo také s byty se zvláštním určením.

Informace o obecních bytech k pronájmu získáte na webových stránkách a úředních deskách dané obce či městské části. K podání žádosti musíte navštívit příslušný bytový nebo majetkoprávní odbor, kde vám také sdělí podmínky pro získání bytu. Ty se každá obec stanovuje sama.

V základu existují tři způsoby provedení tzv. výběrového řízení. Prvním z nich je obálková metoda, kdy zájemci o byt dávají nabídku výše nájmu. Byt získá ten, kdo dá nabídku nejvyšší. Druhým způsobem je losování, kde jde spíše o náhodu a štěstí. Poslední variantou je ta, kdy o přidělení bytu rozhoduje bytová komise a rada města. V této variantě je žadatel hodnocen body s ohledem na jeho aktuální životní situaci.

Dalším způsobem, jak „přijít“ k obecnímu bytu, je tzv. přechod nájmu bytu. Jde o situaci, kdy v obecním bytě bydlíte a nájemníkem je někdo z rodiny. Pokud tento nájemník zemře, může nájem přejít na vás. Předpokladem je ovšem to, že jste s danou osobou ke dni jejího úmrtí žili ve společné domácnosti, vy sami nemáte vlastní bydlení a zesnulá osoba byla váš manžel(ka), registrovaný partner, rodič, sourozenec, snacha, zeť, dítě nebo vnouče. Jestliže jste s nájemníkem žili ve společné domácnosti, ale nebyli jste v příbuzenském vztahu, pak na vás nájem může přejít pouze tehdy, bude-li s tím souhlasit obec.

Porovnejte si výši úroků u jednotlivých hypotečních bank. Vyplňte prosím níže uvedený formulář:

Podmínky a předpoklady pro získání bytu

Jak již bylo zmíněno, každá obec si přidělování obecních bytů reguluje sama. Nicméně v některých bodech jsou postupy obcí shodné. Příkladem může být požadavek na trvalé bydliště žadatele v dané obci, kdy je vyžadována minimální doba existence trvalého bydliště. Setkat se ovšem můžete také s tím, kdy obci postačí pouze příslib zřízení trvalého bydliště.

Podat žádost o obecní byt smí zpravidla pouze osoby starší osmnácti let, které nevlastní jinou nemovitost. Při rozhodování o přidělení bytu může roli sehrát také příjem žadatele. Obce si mohou vyžádat potvrzení o výši příjmu. Důvodem je jejich snaha předejít situaci neplacení nájmu. V souvislosti s výší příjmu může být také stanovena hranice pro maximální výši příjmu žadatele. Obce se tímto omezením snaží zvýhodnit ty žadatele, jejichž příjem je nižší.

Obce stanovují také podmínky pro získání již výše zmíněných startovacích bytů. Základním kritériem bývá věk, jež omezen shora – 30 až 35 let. I v případě startovacích bytů je pohlíženo na výši příjmu žadatele. Obec zkoumá, zda je žadatele, nebo jeden z žadatelů, zaměstnaný, na rodičovské dovolené, nebo podniká jako osoba samostatně výdělečně činná. Některé obce se mohou také zajímat o to, jak žadatelé řeší financování budoucího bydlení, tedy zda si pravidelně odkládají peníze, ať už na spořicí účet, nebo případně mají zřízené stavební spoření. U mladých rodin je hodnoceno také to, kolik dětí je v dané domácnosti a v jakém věku.

V nabídce obecních bytů můžete narazit také na byty s tzv. zvláštním určením. Tyto byty jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením nebo pro seniory. I zde je mimo věku a zdravotního stavu pohlíženo na výši příjmu.

Obecní byty jsou nabízeny také v kategorii sociálního bydlení. Nalezneme zde nabídku pro rodiny s nízkými příjmy, matky samoživitelky, lidi bez domova či lidi, kteří právě opustili dětský domov. U tohoto typu bytů rozhoduje nejčastěji rada města ve spolupráci se sociálním odborem. Součástí výběrového řízení bývá i tzv. sociální šetření.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close