Spoření

Jak zhodnotit úspory

Úspory lze chápat jako volné finanční prostředky, které jsou vytvářeny prostřednictvím jisté činnosti, a tou je spoření. Úspory vznikají tehdy, kdy lidé odloží část současné spotřeby do budoucna. Hodnotu úspor můžeme navýšit díky celé řadě spořicích produktů, finančních nástrojů, které se nám aktuálně na trhu nabízejí. Naopak hodnota úspor je snižována jejich čerpáním.

Proč vytvářet úspory?

Motivů pro spoření je celá řada. V prvé řadě by to měla být snaha vytvořit si dostatečnou finanční rezervu, jakýsi polštář, na pokrytí nečekaných událostí v podobě např. rozbitého spotřebiče, v horším případě v podobě výpadku příjmu jednoho ze členů domácnosti. Doporučená výše takovéto finanční rezervy je tři měsíční příjmy domácnosti.

V druhé řadě to jsou úspory, které tvoříme s určitým cílem a na rozdíl od prvního případu zhruba víme, kdy je budeme chtít čerpat a případně v jaké výši. Obzvláště při dlouhodobých cílech (např. tvorba úspor na důchodový věk) roste úloha spořicích produktů, které Vám mohou pomoci docílit Vámi požadované výše úspor.

Jak zhodnotit úspory

Proč je důležité nechat zhodnocovat své úspory?

Jak už bylo výše popsáno, úspory jsou volné finanční prostředky, tedy peníze, které jsme neutratili. A protože se jedná právě o peníze, pak je nutné rozlišovat jejich nominální a reálnou hodnotu. Zatímco nominální hodnota je hodnota, která je penězům přiřazena (je uvedena na bankovkách, mincích), reálná hodnota v sobě odráží skutečnou hodnotu peněz, zjednodušeně řečeno tedy to, co si za danou sumu mohu koupit. Reálná hodnota je závislá na výši inflace v daném období.

Budeme-li hledat možnosti, jak nechat své úspory „vydělávat“, pak je potřeba hledat takové nástroje, jež umožňují dosáhnout takového zhodnocení, které pokryje minimálně náklady v podobě inflace.

Možnosti zhodnocení úspor

Cest, jak zhodnocovat své úspory, je mnoho. Při volbě, kterou z nich se vydat, je potřeba si uvědomit, o jaký typ úspor se jedná.

Jsme-li ve fázi tvorby finanční rezervy, pak je vzhledem k charakteru těchto úspor (v případě potřeby je potřebujeme rychle čerpat) nutno upřednostnit hledisko likvidity před výnosem. Vhodnými nástroji mohou být bankovní spořicí účty. Vzhledem k poměrně nízkým úrokovým sazbám a nákladům v podobě měsíčního poplatku za vedení účtu, nezapomínejme ani na patnácti procentní daň z realizovaného výnosu, je možné také zvážit kombinaci spořicích účtů s nástroji peněžního trhu, kde lze dosáhnout „odpuštění“ daně z výnosu při splnění tzv. časového testu.

Pro tvorbu dalších úspor je potřeba si odpovědět na otázky:

  • Na co budeme chtít peníze použít?
  • Kolik peněz budeme potřebovat?
  • Za jak dlouho budeme peníze potřebovat?
  • Jaké riziko jsme ochotni podstoupit?

Odpovědi na tyto otázky jsou klíčové při výběru vhodného způsobu zhodnocení uložených úspor. Tradičními nástroji pro tvorbu úspor jsou bankovní produkty např. v podobě termínovaných vkladů, či vkladních knížek. Rozvoj segmentu financí však sebou přinesl celou řadu alternativních produktů. Velice oblíbeným se stalo stavební spoření nabízející mimo úrok připisovaný stavební spořitelnou z vkladů klienta také státní podporu a z ní běžící úrok. Na obdobném principu bylo založeno také penzijní připojištění, které doznalo značných změn v podobě přeměny penzijních fondů v penzijní společnosti a vzniku transformovaných a účastnických fondů. Zajímavou formou tvorby úspor může být také životní pojištění umožňující daňové odpočty snižující základ daně. Přes životní pojištění se pomalu dostáváme k investicím do podílových fondů. Nicméně i zde došlo k podstatným změnám. Pro běžného klienta je nejpodstatnější ta změna, kvůli které došlo ke zpřísnění tzv. časového testu. Je-li časový test splněn, je dodržena stanovená doba, po kterou není zisk vyplacen, pak je tento zisk osvobozen od daně z příjmu.


Foto: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button