Počítače

Jak zapnout touchpad

Touchpad je zařízení, které funguje obdobně jako počítačová myš. Setkáme se s ním u notebooků, netbooků, minibooků, ale i v různých formách u mobilních telefonů a jiných zařízení podobného ražení. Touchpad ovšem nemusí být vždy pevnou součástí zařízení, ale je možné ho koupit samostatně.

Ovládání touchpadu je velice intuitivní, potřebujeme pro něj pouze náš prst. Zařízení ovšem není založeno na principu tlaku, jak se asi mnoho z nás domnívá, ale snímá elektrickou kapacitu našeho prstu. To je důvod, proč oproti dotykovým obrazovkám nemůžeme touchpad ovládat pomocí jiných předmětů, a to ani tehdy, je-li mezi prstem a dotykovou plochou jiný materiál (např. látka).

Touchpad mimo plochu, kterou ovládáme prstem, zahrnuje také další aktivní oblasti. Umístěné jsou na pravém a spodním kraji. Ty slouží k ovládání posuvníků a umožní tedy např. posunout stránku s textem, přejedeme-li prstem po okraji.

Ovládání touchpadu

Jednou z nejjednodušších cest, jak zapnout či vypnout touchpad, je pomocí klávesy na klávesnici. Podívejte se tedy, zda takovou klávesu na svém zařízení máte. Bude na ní uveden symbol odpovídající touchpadu, nejčastěji v řadě kláves F1 až F12. (V tom případě je ale nutné ještě před stisknutím samotné klávesy se symbolem touchpadu stisknout klávesu „FN“.)

V případě, že klávesu nemůžete najít, pokuste se vyhledat manuál ke svému zařízení. U některých notebooků se touchpad vypíná i zapíná dvojklikem na světelnou ikonu nebo do jiné předem určené oblasti.

Pokud se nedaří touchpad zapnout nebo vypnout přes klávesy nebo dvojklik, pak můžete ještě využít možnost přes ovládací panely Windows. Přes položku „Start“ vyhledejte „Ovládací panely“ – „Všechny položky Ovládacích panelů“ a vyberte „Myš“. Na kartě „Nastavení zařízení“ byste měli vidět, že touchpad je nastaven a pomocí tlačítka „deaktivovat“ / „aktivovat“ jej můžete vypnout / zapnout.

Další možností, jak touchpad ovládat, je přes ovladač ve správci zařízení. Zde můžete v případě, že vám touchpad nefunguje a nepodařilo se ho zprovoznit ani jedním z výše popsaných postupů, ověřit, že ovladače máte nainstalované a povolené.

Pokud chcete touchpad pouze vypnout, pak toto není příliš vhodný způsob. Někdy totiž nelze ovladač pouze zakázat, ale je nutné jej skutečně odinstalovat.

Jestliže máte stále potíže s funkčností touchpadu, nebo jste se rozhodli, že jej využívat nechcete, pak odhalte základní desku notebooku. Můžete tak ověřit, že kabel touchpadu je v pořádku, nebo jej odpojte.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close