Praktické

Jak založit neziskovku

Neziskovou organizaci může založit v dnešní době téměř kdokoliv. Možná i to je důvodem, proč jich je u nás tolik, neustále přibývají další a další a každá se snaží získat dostatek dárců a dobrovolníků pro financování svých projektů. A možná i proto přibývá lidí, kteří k neziskovým organizacím chovají větší či menší nedůvěru a nejsou si jisti, jestli jejich dary skutečně doputují tam, kam mají, nebo končí v kapsách zakladatelů.

Neziskovku může založit kdokoliv a z jakéhokoliv důvodu.

Každý z nás dokáže vyjmenovat alespoň několik neziskových organizací, které se snaží pomáhat potřebným – a je jedno, jestli se neziskovka snaží o pomoc lidem, zvířatům či přírodě, jestli pomáhá po přírodních katastrofách, chrání matky v nouzi, pomáhá postiženým dětem či shání peníze na vzdělávání. Pokud si založíte neziskovou organizaci, můžete se zaměřovat v podstatě na cokoliv, například na zdánlivé prkotiny – chránit migrující žáby, přivazovat se ke stromům určeným na kácení, propagovat rovnost pohlaví a tak dále. Témat je nespočet a nic není zakázané či předem odsouzené k neúspěchu. Záleží jen na tom, jak jsou zakladatel, provozovatelé a pracovníci neziskovky šikovní a zruční obchodníci, marketéři a jací jsou nadšenci pro svou věc.

Rozdíly v neziskovkách

Jak se tedy dá taková nezisková organizace založit? Protože sice můžete začít spolupracovat s nějakou již existující, ale pokud žádná nevyhovuje vašim záměrům a neodpovídá vašim vizím, můžete zkrátka udělat svou vlastní neziskovku. Ale předem si zjistěte, co vlastně zakládáte, protože „nezisková organizace“ jako taková v zákonech není. Můžete založit občanské sdružení, obecně prospěšnou společnost, nadaci či nadační fond. Jejich registrace se v lecčems liší, stejně jako jejich účel, povinnosti zakladatelů a možnosti fungování.

Občanské sdružení

Takzvané občanské sdružení mohou založit nejméně tři občané České republiky starší 18 let. Nesmí to být podnikatelské ani náboženské či politické sdružení. Je nutné nejprve vypracovat stanovy a pak podat na Ministerstvo vnitra ČR žádost o registraci. Všechny detaily a náležitosti lze nalézt v zákoně č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Podstatné je, že registrace může být i odmítnuta, stejně jako může být požadováno upravení žádosti, doplnění stanov a další detaily.

Nadace

Kdo chce zejména finančně či jinak hmotně pomáhat potřebným, ten si může založit nadaci, přičemž se musí řídit zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. Podstatou nadace je, že musí shromažďovat majetek, přičemž základní hodnota musí být nejméně 500 000 korun, nesmí být nikdy snížena a nesmí být ukradena. Nadaci může založit i jen jeden člověk, ale musí jít o právnickou osobu a povolení ke zřízení vydává Krajský soud.

Nadační fond

Trochu odlišným typem je nadační fond, který se řídí také zákonem číslo 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. Výhodou je, že tu není vyžadováno nadační jmění, i když i toto musí být o shromažďování majetku, který slouží k určitému prospěšnému účelu. Zřízení povoluje opět Krajský soud a založit nadační fond může opět právnická osoba.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close