Podnikání

Jak začít podnikat v zemědělství

Rozhodujete-li se o zahájení podnikání v zemědělství, pak byste si měli uvědomit, že tato oblast není zdrojem snadného zisku. Jako zemědělec musíte být připraveni na tvrdou práci, jejíž výsledky mohou negativně ovlivnit jak rozmary počasí, tak i vývoj cen na trhu se zemědělskými produkty.

Máte na to stát se zemědělcem?

Jak již bylo zmíněno, práci v zemědělství je velice náročná, a to jak na fyzickou práci, tak na psychiku. Veškerou svou energii věnujete péči o svá pole, či o hospodářská zvířata, a pak přijdou nečekaně mrazy, nebo se Vaše zvířata nakazí vážnou chorobou. V případě podnikání v zemědělství je nutné si uvědomit, že je zde velký podíl faktorů, které nemáte možnost ovlivnit.

Pokud jste nyní v situaci, kdy zvažujete vstup mezi podnikatele v zemědělství, pak byste si nejprve měli odpovědět na 9 základních otázek. Za každou kladnou odpověď si udělte 1 bod.

 1. Součet výměr zemědělské půdy, kterou vlastníte nebo kterou si můžete pronajmout, činí alespoň 50 ha?
 2. Jste absolventem/absolventkou střední nebo vysoké zemědělské školy?
 3. Dokážete zvládnout fyzicky namáhavou, stereotypní práci?
 4. Pracujete rád/ráda venku pod širým nebem?
 5. Jste smířen/smířena a s tím, že budete pracovat převážně individuálně?
 6. Máte takového životního partnera, který souhlasí s tím, že vám bude ve vašem podnikání mnohdy jediným pomocníkem?
 7. Máte obchodního ducha a jste ochoten/ochotna své výrobky prodávat sám/sama – třeba na trhu?
 8. Jste ochoten/ochotna podstoupit podnikatelské riziko, v jehož důsledku můžete přijít i o střechu nad hlavou?
 9. Cítíte se psychicky odolný/odolná pro nikdy nekončící boj s poměrně velkou administrativní zátěží?

V případě, že v testu dosáhnete méně než 7 bodů, pak by bylo dobré rozhodnutí o zahájení podnikání v zemědělství ještě zvážit. Pokud jste dosáhli 7 a více bodů, pak vše nasvědčuje tomu, že jste připraveni se pustit do práce zemědělce. Měli byste tedy začít připravovat svůj podnikatelský plán a nastudovat si příslušnou legislativu a možnosti financování.

Co je potřeba vědět?

Podnikání v zemědělství je podřízeno zákonu č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Jestliže zahájíte podnikatelskou činnost v oblasti zemědělství, musíte se zapsat do Evidence zemědělského podnikatele a získat oprávnění k podnikání, tedy Osvědčení o zápisu do Evidence zemědělského podnikatele. Zápis je prováděn v příslušné obci s rozšířenou působností. Příslušnost se odvíjí od trvalého bydliště podnikatele nebo místa podnikání v případě právnické osoby.

Abyste mohli být do evidence zapsáni, musíte:

 • být starší 18 let,
 • být způsobilí k právním úkonům,
 • mít trvalý pobyt v ČR, nejedná-li se o občana členského státu EU.

Pro zápis do evidence je potřeba předložit u fyzické osoby doklad totožnosti a u právnické osoby např. výpis z obchodního rejstříku. Dále je potřeba vyplnit formulář žádosti pro zápis a také uhradit správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Osvědčení o zápisu je vydáváno do 30 dnů od podání žádosti a nahrazuje živnostenský list.

Pokud se podnikatel, ať už jde o fyzickou nebo právnickou osobu, nepřihlásí k zápisu do Evidence zemědělského podnikatele, hrozí mu pokuta až 50 000 Kč.

Závěrem

Výše jsem Vám přinesli pouze základní přehled informací k zahájení podnikání v zemědělství. Detailní informace naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství, kde můžete dohledat také brožuru pro začínající zemědělce.

Odkaz: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/aktuality/jak-zacit-podnikat-v-zemedelstvi.html

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close