Práce

Jak vypočítat čistou mzdu

Pojem čistá mzda je pro každého zaměstnance mnohem důležitější, než je tomu u mzdy hrubé. Není se čemu divit, jelikož každý z nás chce znát konkrétní finanční sumu, se kterou může v pravidelných intervalech počítat. Hrubá mzda je tedy pouze jakési fiktivní číslo, které je uváděno jako orientační částka pro každého zaměstnance. U většin zaměstnavatelů je ale právě uváděna hrubá mzda. Co se týká definice čisté mzdy, tak ta spočívá především v tom, že se jedná o částku, která je přímo připsána na účet konkrétního zaměstnance. Jde tedy o peníze, se kterými může určitá osoba přímo počítat. To, co vám tedy dorazí na vaše bankovní konto, je ryze čistá mzda. Spousta lidí řeší výpočet této mzdy, jelikož je jim právě nabídnuta pouze konkrétní výše hrubé mzdy. Soustřeďme se tedy na možnosti, pomocí nichž lze čistou mzdu vypočítat.

Povinné pojistné

Hodně důležité jsou sazby povinného pojistného. To se samozřejmě strhává z celkové sumy hrubé mzdy. Začít bychom mohli sociálním pojištění. To musí hradit jak samotný zaměstnavatel, tak i zaměstnanec, kterému se strhnou konkrétní procenta z hrubého platu. U sociálního pojištění to činí celkem 6,5 %. Sociální pojištění je ale mnohem vyšší v případě plateb zaměstnavatele. Činí celkem 25 %. Zdravotní pojištění strhávané z platu má celkovou výši 4,5 %. Zaměstnavatel však musí odvádět 9 %. Celková výše obou typů pojištění se tak liší především podle konkrétní finanční sumy, kterou dostává zaměstnanec, tedy hrubé mzdy.

Slevy na dani

Slevy na dani je třeba brát v potaz také. Právě ony mohou zvednout aktuální výši čistého platu. Čím vyšší sleva je, tím se pochopitelně dostává čistá mzda mnohem výše. Základní slevou je ta, která se vztahuje k manželce. Ta ovšem nesmí mít roční úhrn příjmů vyšší než 68 000. Sleva se provádí při ročním zúčtování. Ostatní slevy jsou účtovány v měsíčních intervalech. Jedná se například o slevu pro studenty anebo slevy pro držitele průkazu ZTP. Zapomenout nemůžeme ani na slevy týkající se invalidity 1., 2., či 3. stupně.

Daňová zvýhodnění

Pojem daňové zvýhodnění se vztahuje zejména na děti, a to až do věku 26 let. Jedná se o slevu, již si může uplatnit pouze jeden z rodičů. Jednoduše si dítě napíše do svého daňového přiznání a následně mu bude při ročním zúčtování tato sleva započítána. Může se týkat hned několika dětí, které konkrétní člověk má. S počtem dětí se pochopitelně celková suma slevy zvyšuje.

Kde vypočítat čistou mzdu

Pokud si nejste jisti, že si celkovou výši čisté mzdy vypočítáte sami, pak nemusíte být smutní. Využít klidně budete moci některé z online kalkulaček, které jsou k dispozici přímo na internetu. Budete tak mít jistotu, že budete výši čisté mzdy znát. Stačit vám bude pouze zadat výši vaší momentální hrubé mzdy a výpočet proběhne automaticky.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close