Sociální dávky

Jak vyplnit doklad o výši čtvrtletního příjmu

Doklad o výši čtvrtletního příjmu je přílohou žádosti o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné. Tento doklad musí předložit každá z posuzovaných osob, která měla daném čtvrtletí alespoň nějaký typ příjmu, který je v tiskopisu uvažován. Jestliže podáváte více žádostí, např. o přídavek na dítě a současně o přídavek na bydlení, pak stačí, pokud doklad o výši čtvrtletního příjmu vyplníte jednou.

Jak a kde doklad vyplnit?

Doklad můžete vyplnit ručně na tiskopise, nebo také online, a to na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, konkrétně na odkaze:

https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKdavky.Potvrzeni.Prijem.XPrijC

Elektronický formulář odpovídá své papírové verzi, program však nabízí alespoň minimální kontrolu Vámi zadaných dat. Před tiskem formuláře je provedena kontrola formální správnosti zadaných údajů např. formát rodného čísla, existence adresy, vyplnění povinných údajů atp. Jestliže formulář obsahuje nějakou chybu, zobrazí se opět k editaci s tím, že jsou označeny body, které je potřeba opravit. Může se jednat o:

  • chyby, které je nutné opravit;
  • varování, které nám sice nebrání ve vytištění, ale po vytištění je potřeba dané údaje doplnit rukou;
  • upozornění, která mohou, ale nemusí znamenat chybu (nejčastěji se jedná o adresu, která nebyla nalezena v centrálním registru adres).

Navíc Vás program sám navede, co je potřeb vyplnit a co ne. Pokud je část formuláře zašedlá a není možné ji editovat, pak víte, že danou část vyplňovat nemusíte. Práci s formulářem ovlivňuje také prohlížeč, ve kterém budete s formulářem pracovat.

Po zpracování formuláře Vám aplikace formulář uloží do formátu pdf. Pokud máte formulář rozpracovaný, pak vyplněné údaje můžete uložit k sobě na disk. Později pak můžete data načíst a pokračovat ve vyplnění formuláře.

Co je potřeba vyplnit?

Od 1.10.2017 je platný formulář ve verzi 17 10 01 214 C.

V první části formuláře je identifikována osoba, která příjmy dokládá.

Následně zvolíte období, resp. čtvrtletí, za které příjmy prokazujete.

Část týkající se příjmů je rozdělena na dílčí sekce dle typu příjmu. Prvním je příjem ze závislé činnosti, tedy ze zaměstnání. Vypisujete výši příjmu za každý jednotlivý měsíc zkoumaného čtvrtletí a samozřejmě identifikujete zaměstnavatele. Dále prokazujte příjmy z pronájmu a tzv. příležitostných činností (viz zákon o daních z příjmů § 10 odst. 1).

Za situace, že jste v daném čtvrtletí byli na nemocenské a vznikl Vám nárok na dávky z nemocenského pojištění, které jste také pobírali, pak i výše těchto dávek je potřeba ve formuláři uvést. Stejně tak prokazujete případné dávky plynoucí z podpory v nezaměstnanosti či rekvalifikaci.

Jako příjem jsou posuzovány také tzv. mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Jedná se o případ, kdy se zaměstnavatel ocitne v platební neschopnosti a zaměstnanci není vyplacena mzda. Mzdu, resp. mzdové nároky, přizná a vyplatí zaměstnanci dle zákona příslušný úřad práce. Z pohledu dokladu o čtvrtletním příjmu se jedná o typ příjmu a je potřeba jej tedy uvést.

Jestliže podnikáte, myšleno jako osoba samostatně výdělečně činná, pak ve formuláři pro každý měsíc musíte uvést, zda byla samostatná činnost vykonávána jako hlavní, nebo jako vedlejší. V případě, že jste činnost vykonávali v předchozím kalendářním roce, pak je potřeba uvést výši příjmu. Při dokládání příjmů za 1. čtvrtletí uvádějte rok předminulý.

Plyne-li Vám nějaký příjem ze zahraničí, pak počítejte s tím, že i ten rámci dokladu budete muset vykázat. Ve formuláři musíte uvést také příjmy, které jsou dle zákona osvobozeny od daně z příjmu (viz zákon o daních z příjmů § 4 odst. 1 a § 6 odst. 9).

Posledním typem příjmu, který musíte případně prokázat, je důchod.

Součástí dokladu o čtvrtletním příjmu může být také doklad o příjmu nezaopatřeného dítěte. Jedná se o situaci, kdy dítě má příjem např. z brigády.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close