Cestování

Jak spočítat měřítko na mapě

V dnešní době už řada lidí mapu u sebe nemá a ani ji nevozí v autě, protože si zkrátka vystačí s navigací či mapami na internetu, které jsou dostupné i na chytrých telefonech. Ale může se stát, že mapu z nějakého důvodu budeme potřebovat a budeme na ní potřebovat zjistit nějakou vzdálenost mezi určitými místy. Internetové mapy a navigace nám sice tuto vzdálenost dokážou vypočítat automaticky, ale i tak není od věci vědět, jak na to s papírovou mapou.

Každá mapa má úplně jiné měřítko.

K tomu, abyste z mapy „vymámili“ nějakou vzdálenost, slouží takzvané měřítko. To najdete na každé z nich, ať už je to jen arch o velikosti A4 nebo mnohostránkový autoatlas. Vždy v nějakém rohu či (v případě vícestránkové knihy s mapami) na začátku map najdete specifické měřítko určené právě pro tuto mapu. Každá mapa má jiné měřítko. Někde je navíc znázorněno pomocí dvojice čísel oddělených dvojtečkou, jinde má grafickou podobu, kdy je zakreslené pomocí černo-bílé přímky s několika stejně dlouhými oddíly (zpravidla 1 centimetr dlouhými) označenými různými číslicemi. Jaký je v nich rozdíl a k čemu měřítko přesně slouží?

Poměr zmenšení mapy

O měřítku v mapě se učí už na základní škole a děti se o něm dozvědí zejména v matematice. Tam totiž slouží za prazáklad různých slovních úloh, kdy žáky učí zejména převádět jednotky. A co nám definice měřítka na mapě přesně říká? Uvádí, že jde o „poměr zmenšení mapy, tedy poměr délky měřené na mapě k délce ve skutečnosti“. Nejlépe to vystihuje zapsání měřítka pomocí číslic. Pokud tedy ve vaší mapě najdete měřítko například 1 : 100 000, znamená to, že jeden centimetr na mapě je totéž jako 100 000 centimetrů ve skutečnosti. Stačí vám tedy vzít pravítko a přeměřit si vzdálenost mezi jednotlivými místy, která vás zajímají. Naměřený počet centimetrů pak vynásobíte číslicí za dvojtečkou a vyjde vám (nejčastěji vzdušná) vzdálenost mezi danými reálnými místy.

Převádění jednotek

Jelikož měřítka v mapách bývají v drtivé většině případů v centimetrech, pak je logické, že reálná vzdálenost vám také vyjde v centimetrech. Jenže mnoho lidí z toho může být zmatených, protože k čemu jim je vzdálenost například milion centimetrů? Proto je vhodné poté výsledek převést na metry, případně kilometry. Jak se to udělá? Opět velmi jednoduše a je to základní matematické učivo. Jelikož jeden metr má sto centimetrů, tak pokud výsledný reálný počet centimetrů vydělíte číslicí sto, získáte vzdálenost v metrech. Pokud se vám to stále zdá příliš mnoho, můžete dělit dále. Jeden kilometr má tisíc metrů, takže vám stačí výsledek v metrech vydělit číslicí tisíc a máte výsledek v kilometrech.
Dáme si konkrétní příklad pro lepší pochopení a vezmeme v úvahu výše uváděné měřítko 1 : 100 000. Z toho nám plyne, že jeden centimetr na mapě je 100 000 centimetrů v reálném světě. Vydělíme-li číslo stovkou, tak zjistíme, že jeden centimetr na mapě se rovná 1 000 metrů ve skutečnosti. A když to vydělíme ještě číslicí tisíc, tak zjistíme, že jeden centimetr na mapě odpovídá 1 kilometru ve skutečném světě. S tím už se vzdálenosti počítají či odhadují velmi snadno, že?

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close