Ostatní

Jak sehnat sponzora

Sponzoring je forma podpory především neziskových projektů. Sponzorovány mohou být však také konkrétní fyzické osoby. Zářným příkladem jsou vrcholoví sportovci. Sponzorský dar je poskytován obvykle v podobě finančního příspěvku. Méně obvyklé je poskytnutí nefinančí podpory.

Oproti investorovi se sponzor nezajímá o svůj finanční prospěch z poskytnuté podpory. Sponzor klade důraz na svůj prospěch v oblasti marketingu, tedy na své zviditelnění. Aby toto ale fungovalo, musí za projektem stát silný příběh, silná osobnost, tedy něco, co bude z pohledu marketingu „táhnout“.

Plánujeme-li, že v brzké době oslovíme potenciální sponzory, pak vězme, že je dobré mít předpřipravenou nabídku. Sponzor by měl z námi předložené nabídky získat odpovědi v těchto základních bodech:

  • Nabídka by měla obsahovat nejen shrnující popis projektu, ale i představení cílů projektu. Pokud se jedná o žádost o sponzoring pro konkrétní osobu, pak by daná osoba měla být představena včetně uvedení jejích úspěchů a ocenění. Na zajímavosti jistě přidají případné reference a případné záznamy z médií.

  • Je-li naším cílem získat finanční podporu, pak nezapomeňme do nabídky uvést rozpočet. Ten by měl být rozdělen do položek s detailním popisem. Sponzor tak získá jasnou představu o tom, na co chceme peníze využít. Spolu s rozpočtem bychom měli sponzora jasně informovat o tom, zda by byla naše spolupráce časově omezena, nebo by se jednalo o kontinuální podporu.

  • Sponzorovi bychom měli dále předložit konkrétní plán, co se jeho propagace týká. Musíme mít dopředu jasnou představu o tom, jakým způsobem sponzora mediálně podpoříme.

  • Jelikož se jedná o vzájemnou spolupráci, v rámci níž dochází i k předávání finančních prostředků, je dobré sponzorovi nabídnout určitou formu reportingu včetně nastavení intervalů pro vykazování plnění bodů spolupráce, které si sponzorem nejprve vydefinujeme, a to ještě před samotným zahájením spolupráce.

  • V neposlední řadě by měl potenciální sponzor dostat informaci o tom, zda již nějaké sponzory máme a pokud ano, pak kdo tito sponzoři jsou. Pro další upřesnění můžeme také uvést, jakým způsobem tito sponzoři projekt, či osobu již podpořili a na co byly finanční prostředky využity.

Výše jsme si uvedli základní body nabídky pro sponzory. To je obsahová stránka nabídky. Zapomínat však nesmíme ani na formu jejího zpracování. Sponzorovi musíme předat velké množství informací. Aby naši nabídku neodložil již po přečtení první stránky, pokusme se ji zpracovat tak, aby ho příliš nezahltila. Vynechejme proto zbytečná slova a zaměřme se na to, co je opravu podstatné. Naši šanci na úspěch, tedy šanci na podpis smlouvy se sponzorem, můžeme zvýšit také pěkným grafickým zpracováním nabídky.


Foto: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button