Student

Jak se stát zubařem

Výchozím bodem na cestě k tomu být zubařem je úspěšné složení maturitní zkoušky a zvládnutí přijímacího řízení na vysokou školu. Aktuálně studijní obor zaměřený na zubní lékařství nabízí Univerzita Karlova v Praze, a to hned na třech fakultách (Praha, Plzeň, Hradec Králové), dále Masarykova Univerzita v Brně a Palackého Univerzita v Olomouci.

Studium

V minulosti zájemci o „zubařinu“ nastupovali na šestiletý obor všeobecného lékařství. Teprve až po úspěšném dokončení čtvrtého ročníku docházelo ke specializaci. Studium bylo ukončeno státní zkouškou, za níž absolventi obdrželi titul MUDr., tedy označení doktora všeobecného lékařství. Mimo státní zkoušku museli ovšem studenti ještě získat atestaci pro obor stomatologie.

Rok 2004 přinesl změnu vzdělávacího systému a zásadní změnu pro studenty stomatologie. Byl otevřen samostatný obor zubního lékařství s dobou studia pět let. Studium je ukončeno státní zkouškou a již není nutná atestace. Absolventi mají titul MDDr.

Univerzita Karlova v Praze

Jak již bylo zmíněno, na Karlově Univerzitě je možné studovat daný obor na třech fakultách. Konkrétně se jedná o 1. lékařskou fakultu v Praze, Lékařskou fakultu v Plzni a Lékařskou fakultu v Hradci Králové.

Co se týká přijímacího řízení, pak se podmínky dle fakult liší. V případě 1. lékařské fakulty v Praze je možné být přijat ke studiu bez přijímací zkoušky, pakliže průměr známek uvedených na přihlášce je 1,00. Splněny musí být ovšem ještě další podmínky:

  • ukončení studia střední školy ve školním roce 2017/2018

  • uchazeč absolvoval na střední škole výuku tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň jeden školní rok v průběhu posledních dvou školních let studia

  • uchazeč absolvoval na střední škole výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia

  • prospěch na střední škole (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia) bude uveden v elektronické přihlášce (nezapočítává se maturitní vysvědčení, známky z chování a nepovinné předměty)

Zájemce o studium musí o odpuštění přijímací zkoušky požádat. Stejně tak je možné požádat o odpuštění i v případě Lékařské fakulty v Plzni. Zde je ovšem požadavek na průměr známek o něco mírnější – 1,20.

V případě Lékařské fakulty v Hradci Králové není možné se přijímacím zkouškám vyhnout. Uchazeči absolvují testy z biologie, somatologie, fyziky a chemie. Předpokladem je také základní znalost latinské terminologie.

Masarykova Univerzita v Brně

Zájemci o studium zubního lékařství v Brně skládají přijímací zkoušky ze tří předmětů – biologie, fyziky a chemie. I zde je možnost požádat o jejich odpuštění. Základní podmínkou, která musí být splněna, je prospěch 1,10. Další podmínkou je to, že uchazeč absolvoval výuku všech předmětů, které jsou zahrnuty v přijímacích zkouškách, a to v délce alespoň jednoho roku za poslední dva roky studia a výsledná kvalifikace nebyla horší než chvalitebně.

Palackého Univerzita v Olomouci

Zájemci o studium na této univerzitě mohli požádat o prominutí přijímací zkoušky, jestliže jejich prospěch dosáhl hodnoty 1,10. Lékařská fakulta však pro akademický rok 2018 / 2019 přistoupila k zásadní změně – prospěch zohledňován nebude a přijímací zkoušky absolvují všichni uchazeči. Důvodem, proč k tomuto kroku vedení fakulty přistoupilo, je nesrovnatelná úroveň gymnázií a středních škol. Přijímací zkoušky jsou skládány z předmětů – biologie, chemie a fyzika.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close