Práce

Jak se počítá započitatelná praxe

Pokud někdo řeší svou započitatelnou praxi, nejde o případ, kdy dotyčný potřebuje například zjistit výši své penze či datum odchodu do ní. Praxe se řeší obvykle v případě nástupu do nového zaměstnání, kdy má být zaměstnanec přiřazen do určité platové třídy – a ta se určuje právě podle jeho předchozí praxe (tedy předchozích zaměstnání, jejich doby, ale i například i podle nejvyššího dosaženého vzdělání).

Je nutné mít praxi v oboru, ale započítává se i mateřská.

O započitatelné praxi se dozvíte nejčastěji při nástupu do veřejné či státní správy, kde jsou zaměstnanci hodnoceni ne na základě rozhodnutí svého zaměstnavatele, ale na základě přesných platových tabulek a tříd. Ve třídách je možné stoupat a zvyšuje se tak plat, ale vše záležá právě na předchozí praxi a také vzdělání (pokud si například při zaměstnání doděláte vysokou školu, můžete poskočit o jednu i více tříd nahodu a tedy povýšit a dostat vyšší platové ohodnocení).

Co se počítá?

Mohlo by se zdát, že praxí jsou myšlena veškerá zaměstnání, která nový pracovník až do dané chvíle absolvoval. Tedy například to, že od dostudování střední školy a odmaturování pracoval deset let, a to na různých pozicích a v různých firmách (a nebo třeba celou dobu v jedné firmě). Ale tak snadné to není, protože ne vše se počítá.
V první řadě se praxí, kterou lze započítat, myslí takové předchozí zaměstnání, které bylo stejného typu a ve stejném oboru jako to, do kterého chce pracovník aktuálně nastoupit. Pokud nešlo o stejný typ, tak aspoň musí jít o práci, ke které dotyčný potřeboval stejné schopnosti a znalosti.
Pakliže vykonával i jiné práce, i ty lze za určitých podmínek započítat. Pokud zaměstnanec pracoval někde, kde využíval schopnosti využitelné pro aktuální pozici, lze tuto praxi započítat ze dvou třetin.
Naplno lze do praxe navíc započítat i dobu, kdy byl dotyčný člověk součástí vojenské či civilní služby.
Matky mají výhodu také v tom, že se jim do započitatelné praxe počítá též doba mateřské, případně rodičovské dovolené. Ale maximální doba je určena jako 6 let (více započítat nelze a na počtu dětí nezáleží). A úplně stejně lze jako započitatelnou praxi určit i dobu, kdy dotyčný pečoval o nějakou osobu, která na jeho péči byla zcela závislá (a mohlo jít klidně i o dítě).

Odečty

To, že máte dlouhou a bohatou praxi, neznamená, že automaticky poskočíte například do té nejvyšší platové třídy. Tedy, pokud máte náležité vzdělání, dostanete se tam, ale pokud vám vzdělání chybí, tak se vaše hodnocení ještě upravuje. Vše se přitom řídí zákonem.
Pokud například dle započitatelné praxe spadáte do šesté, sedmé či osmé platové třídy, ale máte jen základní vzdělávání, krátí se vám vaše celková praxe o čtyři roky (v případě středního vzdělání se krátí o dva roky). V dalších třídách jsou odečty ještě vyšší – v deváté třídě se praxe krátí při základním vzdělání o 6 let a při středním o 4 roky; v desáté třídě činí odečty 7 let za základní vzdělání, 3 roky za maturitu a 1 rok za vyšší odborné vzdělání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close