Práce

Jak se počítá nemocenská

Nemocenská je pro mnohé lidi strašákem a někteří se jí naopak nebraní. Jedná se o období, kdy je člověk doma z důvodu nemoci anebo nějaké zranění. Jedná se o dobu, kdy se tento člověk musí léčit, aby se mohl plnohodnotně navrátit do pracovního procesu a do života všeobecně. Rozhodně není od věci vědět, kolik finančních prostředků člověk v tomto případě dostane, jelikož právě na finančních prostředcích od státu, které nemocným náleží, jsou tito lidé po dobu nezbytného léčení závislí. Podívejme se tedy na hlavní záležitosti, podle kterých se nemocenská vypočítá. Určitě se nejedná o žádný složitý výpočet, který by nezvládl průměrně vzdělaný člověk.

Kdy náleží nemocnému nemocenská

Velmi důležité je vědět, kdy náleží konkrétnímu člověku nemocenská. V současné době je to podle platné zákonné úpravy od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti. Jedná se o kalendářní dny. Během prvních 14 dnů je povinen platit ušlý zisk zaměstnavatel. Činí tak v přesném poměru vůči průměrné mzdě určitého zaměstnance. První tři dny nejsou nemocnému zaměstnanci propláceny vůbec, takže nemá nárok na žádnou podporu. Pokud je někdo pracovně neschopný vinou nemoci dlouhodobě, pak mu náleží podpora v maximální délce trvání 380 dnů.

Výše nemocenské

Momentální výše nemocenské činí dnes 60% denního průměrného základu mzdy. Tento denní průměrný vyměřovací základ se měří z celkem 12 odpracovaných měsíců předtím, než došlo k pracovní neschopnosti způsobené právě samotným onemocněním anebo zraněním. Takto vypočítaný příjem následně musí podlehnout redukci. Celková výše redukčních hranic je přitom přesně stanovena Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Kdo nemá nárok na nemocenskou

Na nemocenskou nemá určitě nárok úplně každý. Existuje hned několik různých případů, kdy nemocenská vyplacena nebude anebo bude omezena. V prvním případě se jedná o situaci, kdy si dotyčný způsobil pracovní neschopnost vlastním přičiněním, a to tak, že se třeba účastnil rvačky. Když si samotné zranění způsobil záměrně omámený psychotropními anebo omamnými látkami, či při výkonu trestného činu anebo přestupku, pak se na něj vztahuje pouze poloviční vyplácení nemocenské.

Výpočet nemocenské na internetu

Možnosti výpočtu jsou dnes prakticky dvě. Ta první spočívá ve vypočtení celkové částky svépomocí, kdy vezmete v úvahu kompletně všechny faktory a spočítáte si celkovou výši nemocenské. Druhou možnost představují kalkulačky nemocenské, jež jsou k dispozici na mnohých webových stránkách. Do některé z kalkulaček si pohodlně pouze zadáte konkrétní data týkající se vaší nemocenské a pak vám vyjde celková částka, kterou budete po dobu své nemocenské dostávat. Vše je takto pro každého maximálně rychlé a pohodlné.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close