Praktické

Jak se píše čestné prohlášení

Pravdivost údajů v jakýchkoli dokumentech je velmi důležitá a měla by být určitým způsobem potvrzena. Nejčastější metodou a možností je logicky vystavení čestného prohlášení o tom, že se konkrétní dokument zakládá na pravdě a že v něm nejsou uváděny některé informace, které zkreslují realitu. Čestné prohlášení se řadí mezi úřední dokumenty a musí mít nutně nějakou formu. Určitě není možné napsat na kousek papíru, že něco čestně prohlašujete a vycházet s tímto dokumentem jako s nějakým oficiálním prohlášením. Pokusme se tedy přesně nastínit, jak to s celkovým provedením a možnostmi čestného prohlášení vlastně vypadá. Bez problémů si tak zjistíte okolo čestného prohlášení úplně všechno a budete mít v této problematice jasno.

Nač potřebujeme čestné prohlášení

Nejprve bychom si měli odpovědět na otázku hovořící o účelu čestného prohlášení. Ne každý si je vědom toho, k čemu vlastně tento dokument slouží. Tak tedy, čestné prohlášení je určeno k potvrzení pravdivosti údajů konkrétního prohlášení, aktu, či dokumentu. V tuzemském právním řádu se toto prohlášení objevuje již od roku 1948. Od této doby ovšem došlo mnohokrát k jeho novelizaci. Když bychom měli uvést konkrétní situace, v nichž je zapotřebí tohoto dokumentu, pak můžeme začít například potvrzením pro zdravotní pojišťovny anebo pro zaměstnavatele či pro mnohé ostatní instituce a úřady.

Čestné prohlášení jako součást občanského zákoníku

Podoba čestného prohlášení je přesně zanesena v občanském zákoníku. Ten je ostatně schopen poskytnout veškeré informace, které se tohoto dokumentu a jeho formy jakkoli dotýkají. Čestné prohlášení v podstatě nahrazuje listinný důkaz ve správním řízení. Jeho hlavním motivem je dosvědčovat. Jako dokazující dokument jej ale není možné používat, jelikož za tímto účelem nevzniklo. Jinak se ale může jednat o právní dokument. Může být ale klidně dokumentem, který dokáže vyvrátit veškeré pochybnosti o pravdivosti určité listiny.

Sepsání čestného prohlášení

Jak již bylo řečeno, čestné prohlášení má jisté zákonitosti. Hned v jeho záhlaví bychom měli napsat, že se jedná o Čestné prohlášení o pravdivosti údajů. Psát bychom tento dokument měli zcela určitě v 1. osobě jednotného čísla. Píšeme jej totiž sami za sebe. Měly by v něm stát také veškeré informace týkající se vaší osoby. Na mysli máme především adresu trvalého bydliště, datum narození a iniciály. Samozřejmě v něm musí být i to, že něco prohlašujete na svou vlastní čest. Zapomenout nelze ani na přesné datum, kdy bylo prohlášení sepsáno a také na místo, v němž se tak dělo. Na samotném konci tohoto potvrzení musí být vlastnoruční podpis osoby, která je autorem celého dokumentu. Jen tak totiž může být doložena pravost čestného prohlášení.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close