Ostatní

Jak se bránit exekuci

Slovo exekuce je bohužel v současné době skloňováno čím dál tím častěji. Dochází totiž mnohem častěji k různým situacím, při kterých lidé příliš plýtvají svými finančními prostředky a pak se ocitnou v dluzích. Exekuce hrozí ale i mnohým z nás, kteří prostě a jednoduše přišli o zaměstnání, a tím i o finanční prostředky z něj plynoucí. Exekuci se je možné poměrně efektivně bránit, a to hned několika různými způsoby. Pokusme se je tedy uvést jako rady těm, jimž exekuce reálně hrozí.

Mějte přehled o cennostech

Vy jako majitel konkrétní nemovitostí a jiných majetků byste měl mít maximální přehled o tom, jaké cennosti doma máte. Tím pádem budete přesně vědět, které věci vám mohou být exekučně zabaveny a které nikoliv. § 95, odst. 2 zákona jasně říká, že po exekuci již nemáte nárok nahlížení do spisů pojednávajících o zabavených věcech. Určitě nevyhazujte různá potvrzení o koupi, paragony a také smlouvy pojednávající o vlastnictví konkrétních movitých či nemovitých věcí.

Exekutor se musí identifikovat

Přijde-li k vám exekutor, aby zabavil věci vaše anebo věci někoho jiného, na koho byla uvalena exekuce, rozhodně jej požádejte o identifikaci. Samozřejmostí musí být také exekuční příkaz v jeho rukou. Jestliže jím disponuje, pak si můžete vyžádat přítomnost Policie České republiky u exekučního aktu. Zavolejte tedy na číslo 158. Doklady od vašich věcí exekutorovi ukažte, ale nedávejte. Jinak v případě vašeho vzpírání, může exekutor vstoupit do interiéru i násilím.

Bez vyzvání exekutora volejte na policii

Jestliže vás exekutor nebude předem informovat o svém příchodu, tak se rozhodně braňte! Přijdete-li domů a najdete byt zcela vybílený, pak neváhejte a kontaktujte policii. Ta s vámi bude jednat jako v případě, že se bude jednat o loupež. Hned na počátku bude jasné, že šlo o exekuci, nicméně vše bude následně dokázáno a vy budete mít v ruce doklad o tom, kdo vám věci zabavil.

Učiňte soupis zabavených věcí

Jestliže jste přišli o své věci, tak si určitě udělejte podrobný soupis toho, co vám bylo exekučně zabaveno. Při návštěvě exekutora ihned ukažte kopie dokladů od konkrétních zabavených předmětů. Jestliže vám nebude exekutor ochoten věci vydat, tak se braňte prostřednictvím soudu. Podáte žalobu o vydání věcí. Ideální je, když se k žalobě přidá ještě kopie policejního protokolu. Následně ji zašlete exekutorovi, aby se nemohl ohánět tím, že ve své dobré víře již některé z vašich osobních věcí vydražil. Určitě se nespokojte s tím, že vám bude tvrdit exekutor něco o nutnosti vydat vylučovací žalobu. To není pravda, jelikož tu může podat pouze dlužník anebo jeho rodinní příslušníci. Exekutor, který vstupuje do daného interiéru bez vyzvání, se vystavuje také žalobě o porušení domovní svobody.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close