Podnikání

Jak provozovat restauraci

Dá se říci, že v několika posledních letech se roztrhl pytel s podnikateli v oblasti gastronomie. Mnozí z nich však nemají potřebné vzdělání, ani potřebnou praxi. Sen o podnikání se tak brzy stane noční můrou, která ovšem stojí mnohdy hodně peněz. Níže přinášíme pár základní bodů a rad, která se k provozování restaurace váží.

Co je potřeba k zahájení podnikání?

Ještě před tím, než se vrhnete na dráhu „gastro-podnikatele“, měli byste si vypracovat podnikatelský plán, alespoň v jeho základní podobě. Prvním bodem je říci, v čem bude spočívat Vaše služba, tedy kdo jste (např. zda budete provozovna s teplou kuchyní). V druhém bodě si definujte, kdo je Vás zákazník, čím se vyznačuje a co je pro něj typické. Navazuje třetí bod, kde byste si měli uvědomit, proč by k Vám Vaši zákazníci měli chodit, jaký benefit jim nabízíte, čím se lišíte od konkurence, proč půjdou hosté k Vám a ne ke konkurenci. Poslední, ale neméně zásadní je poslední bod věnující se finanční stránce Vašeho podnikání. Musíte si uvědomit, že na počátku Vašeho podnikání vzniknou náklady spojené s vyřízením potřebných oprávnění, s pronájmem či koupí prostor pro Vaši provozovnu, náklady spojené s prvotním nákupem potřebných surovin atp. Počítejte s tím, že bude trvat čtvrt až půl roku, než Vám restaurace přinese zisk.

Dobře zpracovaný podnikatelský plán Vám může ukázat, zda je Vaše myšlenka dobrá či nikoliv. Především si uvědomíte, že podnikání v tomto sektoru je řehole a vyžaduje práci na plný úvazek, ne-li více.

Oprávnění pro podnikání

Pro podnikání v oblasti gastronomie je potřeba mít příslušné živnostenské oprávnění na provozování hostinské činnosti. Mimo dokladu totožnosti je ovšem nutné doložit také doklad o vzdělání v oboru nebo nabyté praxi, která musí činit min. 6 let. Vzděláním v oboru je myšlena jedna z těchto variant:

  • Výuční list v oboru kuchař
  • Výuční list v oboru kuchař – číšník
  • Maturitní vysvědčení ze Střední hotelové školy
  • Vysokoškolský diplom v oboru se zaměřením na gastronomii nebo hotelnictví
  • Jiný doklad o vzdělání v oboru se zaměřením na gastronomii nebo hotelnictví

V případě, že příslušné vzdělání nebo praxi nemáte, je nutné zajistit tzv. odpovědnou osobu, která vzdělání či praxi má a Vaše podnikání zaštítí. Po šesti letech Vaší činnosti v oboru, bude tato osoba vymazána.

Nalezení prostoru provozovny

Abyste mohli začít podnikat, potřebujete vhodný prostor. Ten hledejte až ve chvíli, kdy budete mít vyřízené oprávnění. To totiž případnému pronajímateli musíte předložit.

Při jednání o nájmu prostor ověřte, zda má provozovna schválenou kolaudaci pro daný druh provozu. Určitě byste se měli zajímat také o to, jaké jsou případné závazky vůči dodavatelům, např. splátky nějakého gastro-zařízení. V souvislosti se závazky u pronajímatele ověřte, zda po sobě bývalý nájemce nezanechal dluhy na nájemném, energiích či jakýkoli jiný dluh.

Při jednání o pronájmu nebo o koupi prostoru pro provoz restaurace byste měli popřemýšlet o oslovení právníka.

Dobrou restauraci dělá dobrý personál

Pro Váš úspěch v podnikání jsou klíčoví zaměstnanci. Jedná se především o osobu kuchaře, který by pro Vás spíše než zaměstnanec měl být partnerem. Měl by s Vámi komunikovat ohledně stavu zásob, tak abyste měli vždy všeho dostatek. Měl by se také podílet na sestavování jídelního lístku a menu. S tím souvisí také to, že by měl být schopen předložit cenové kalkulace jídel tak, abyste mohli správně jídla nacenit. Samozřejmě by měl také umět dobře vařit.

Pro úspěch je ovšem neméně důležitá také obsluha. Pokud zde budou zákazníci nespokojeni, tak dřív či později přestanou do Vaší restaurace chodit.

Pokud se Vám podaří nalézt kvalitní personál, pak se snažte si jej udržet. Dodržujte vždy výplatní termín, poskytněte zajímavý program benefitů, zainteresujte je na rozvoji restaurace podílem na zisku aj.

Dobré jméno nad zlato

Během svého podnikání byste samozřejmě usilovat o dobré reference mezi zákazníky. Stejnou pozornost byste však měli věnovat také svým dodavatelům.

Ve chvíli, kdy začínáte v tomto segmentu podnikat, počítejte s tím, že dodavatelé, protože Vás neznají, budou vyžadovat platbu v hotovosti, a to v okamžiku dodávky. Je potřeba na toto myslet a mít k dispozici odpovídající rezervu. Může se totiž stát, že v jeden den Vám zboží přiveze více dodavatelů a denní tržba tyto náklady nepokryje.

Rozvíjejte své podnikání

I když má Vaše restaurace dobrou polohu, nečekejte, že se k Vám zákazníci pohrnou. Musíte si své zákazníky přivést. Pokud budou s jídlem a servisem spokojeni, pak si k Vám opět cestu najdou.

Pokud svou restauraci právě otevíráte, připravte informační letáčky a rozdávejte je v okolí restaurace. Dále můžete oslovit hotely a další ubytovací zařízení, která jsou blízko a nemají vlastní restauraci. Mohu klientům nabídnout tu Vaši. Počítejte ovšem s tím, že toto budou dělat pouze za provizi. Dalším lákadlem pro hosty mohou být tematické večery s živou hudbou, či tematicky upravený jídelní lístek např. ve stylu mexické kuchyně.

Jak zdroj dalších námětů můžete využít i vlastní konkurenci. Navštivte restaurace v lokalitě, kde se nachází ta Vaše. Dívejte se, ochutnávejte a zaznamenávejte, co dělají dobře a v čem jste naopak lepší Vy.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close