Ostatní

Jak postupovat při rozvodu?

Bohužel se to stalo i vám – manželství neklape a vy po vyzkoušení všeho možného jste dospěli ke konečnému rozhodnutí. Budete se rozvádět. Tato situace je nepříjemná, a to i v případě, když se s protějškem rozcházíte jako přátelé. Jak při rozvodu postupovat?

Druhy rozvodů

Náš právní systém rozlišuje dva druhy rozvodů – nesporný (dohodnou) a sporný. Pojďme se na ně podívat blíže.

Nesporný rozvod

O nesporný rozvod,  nebo-li o rozvod dohodou se jedná, když oba manželé s rozvodem souhlasí. Zároveň lze manželství rozvést, pokud trvalo alespoň jeden rok a manželé spolu minimálně půl roku nežijí.  Soud nezkoumá příčiny rozvodu a pokud doložíte potřebné dokumenty (vyřešenou péči o děti a majetek), můžete být rozvedeni při prvním stání. Je to tedy ta lepší varianta.

Sporný rozvod

Pokud jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, jedná se o rozvod sporný. Ten se může táhnout několik měsíců i let. V návrhu je nutné podrobně rozepsat, proč by manželství mělo být rozvedeno. Počítejte s dlouhým soudním řízením, při kterém se budou tyto příčiny důkladně rozebírat.

Když máte nezletilé děti

Jsou-li v manželství děti, musí být před rozvodem (sporným i nesporným) vyřešena péče o ně. Nejprve je tedy nutné doručit okresnímu soudu dle trvalého bydliště dětí Dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí (v případě sporného rozvodu se jedná o Návrh o úpravě poměrů nezletilých dětí). V ní specifikujete, v péči kterého z rodičů (nebo zda bude péče střídavá) dítě zůstane, jak vysoké bude platit druhý z rodičů výživné, upraví se styk s druhým s rodičů aj.

Dohodu je možné poslat společně s Návrhem na rozvod manželství.  Až bude soudem schváleno, jak budou děti zaopatřeni, přistupuje se teprve k rozvodu. Schválení není zpoplatněno

Vypořádání majetkových poměrů

Dalším krokem bude vypořádání majetku. To podáváte v případě, že se jedná o nesporný rozvod, tedy dokážete se dohodnout.  Vyplníte Smlouvu o vypořádání společného jmění. Vyplňuje ji jeden z manželů, podepsána musí být oběma. Tento dokument nemusí být před samotným rozvodem, na rozdíl od vyřešení otázky péče o děti, soudem schválen. Je vhodné, aby vám s vypořádáním pomohl advokát.

Majetek a sporný rozvod

Pokud vás čeká sporný rozvod, bude se majetkové vyrovnání řešit až po rozvedení manželství. Do 3 let po rozvodu máte čas podat návrh na vypořádání společného jmění. Pokud návrh nepodáte, automaticky se nemovitosti a dluhy dělí mezi manžele na polovinu, movité věci zůstávají ve vlastnictví toho, kdo je v ten den má u sebe a používá.

Návrh na rozvod manželství

Máte-li vyřešenu otázku dětí (a v případě rozvodu dohodou i majetek), může soud projednávat rozvod vašeho manželství. Je nutné podat Návrh na rozvod manželství. Zákon žádný formulář nestanovuje, ale na internetu jsou k dispozici desítky vzorů. Žádost musí obsahovat ověřený podpis (případně oba). Za návrh na rozvod se platí 2 000 Kč.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close