Spoření

Jak nejlépe spořit dětem

S narozením potomka začíná mnoho rodičů řešit otázku tvorby úspor. Motivů je několik. Našetřené peníze mají posloužit pro usnadnění startu do dospělého života, ať už se jedná třeba o vybavení vlastní domácnosti, studia, cestování atp. Na finančním trhu bychom našli hned několik možností, jak úspor dosáhnout. Vždy je ovšem nutné si uvědomit, že každý z nabízených typů produktů má svá pro, ale také i proti.

V základu se nabízejí tři varianty spoření:

  • Spořicí účet
  • Stavební spoření
  • Podílové fondy

Spořicí účet

Spořicí účet je jedním z primárních bankovních produktů. Nicméně míra zhodnocení není v posledních letech příliš zajímavá. Pokryje sotva výši inflace a pokud k tomu přičteme ještě 15 % daň z výnosu, pak je klient v konečném důsledku rád, že na účtu má to, co tam postupně vložil.

Zajímavého zhodnocení lze díky spořicímu účtu dosáhnout snad jen tak, že budete aktivními klienty. Jak je to myšleno? Banky ve snaze nalákat nové klienty zvýší procentní sazbu zhodnocení, avšak po čase ji opět sníží. Museli byste tedy aktivně sledovat nabídky bank a pravidelně banku, co se spořicího účtu týká, měnit.

Stavební spoření

Stavební spoření je takovým evergreenem mezi spořicími produkty. V povědomí lidí je silně zakořeněno, a to především díky připisované státní podpoře. Ta je aktuálně 10 % z vkladů, maximálně však 2 000 Kč za rok. Pro dosažení optimálního zhodnocení se proto doporučuje vložit 20 000 Kč za rok, což je v přepočtu cca 1 667 Kč měsíčně.

Důležité je zmínit, že státní podpora se váže k rodnému číslu. Máte-li tedy na svou osobu sjednáno více smluv o stavebním spoření, pak to neznamená, že na každou z nich můžete čerpat podporu až ony 2 000 Kč, ale tato podpora by se dělila mezi sjednané smlouvy. Dítěti tedy sjednejte maximálně jednu smlouvu.

Řada finančních poradců v současné době poukazuje na neefektivnost stavebního spoření jakožto dlouhodobého nástroje pro tvorbu úspor. Stavební spoření je doporučováno na šest let s nastavením cílové částky kolem 100 000 Kč. Při překročení této sumy totiž klesá efektivní úroková míra, a tedy i výhodnost spoření.

Produkt stavebního spoření lze tedy využívat tak, že smlouvu po šesti letech, v podstatě po uplynutí vázací doby ukončíte, naspořené peníze vložíte na spořicí účet, termínovaný vklad, či do podílových fondů a založíte novou smlouvu o stavebním spoření.

Podílové fondy

V případě podílových fondů je skutečně nutné vnímat tento nástroj jako dlouhodobý, avšak velice efektivní. Při pravidelné úložce dochází k rozmělnění rizika případné ztráty a v průměru je tak dosahováno výnosů. Podílové fondy navíc nám, běžným „malým“ klientům, umožňují investovat do různých zemí světa, do různých odvětí, společností a značek. Mohou to být však i komodity.

Majetek fondu je ve správě správcovské společnosti a depozitáře. Správcovská společnost rozhoduje, co, kdy a za kolik se nekoupí, avšak všechny tyto a další transakce, jsou vždy prováděny až se souhlasem depozitáře. Obavy z případného zpronevěření majetku fondu, a tedy i vašich peněz, nejsou na místě.


Foto: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button