Sociální dávky

Jak dlouho trvá vyřízení invalidního důchodu

Dostat se do invalidního důchodu pro většinu lidí není dobrá zpráva. Znamená to, že vaše zdraví je natolik podlomené, že nejste dočasně nebo doživotně schopni nejen pracovat, ale ani plnohodnotně žít. Aby vám stát v těžké situaci aspoň trochu pomohl, nabízí sociální dávku pro invalidní důchodce. Jak na její získání a jak dlouho to trvá?

Stupně invalidity se liší, stejně jako výše dávky.

Žádost o přidělení invalidního důchodu není rozhodně tak jednoduchá jako žádost o klasický starobní důchod. Pokud totiž máte odpracovaný dostatečný počet let a dost dlouho jste si platili pojištění, důchod dostanete a navíc při něm můžete i neomezeně nadále pracovat. Ale s invalidním důchodem to je jinak, protože označení „důchod“ je zde spíš obrazné.

Rozdíl invalidit

Není invalidita jako invalidita. Podle toho, jak moc jste práce neschopni, se budete řadit do jedné z kategorií – invalidity prvního stupně, invalidity druhého stupně či invalidity třetího stupně. Kategorii si nemůžete vybrat sami, o vašem skutečném zdravotním stavu musejí rozhodnout specializovaní posudkoví lékaři, případně komise, která přezkoumá vaše zdraví a schopnosti fyzického i psychického fungování. A stejně tak se váš stupeň postižení může měnit – můžete na základě zpráv lékařů přejít do jiné kategorie nebo vám váš invalidní důchod může být zcela odebrán, protože budete shledáni opět schopnými. Právě proto musejí invalidní důchodci podstupovat pravidelné lékařské kontroly, které posoudí jejich aktuální kondici.

Jak dlouho to trvá

Pokud máte pocit, že je váš stav natolik vážný, že máte nárok na dávku invalidního důchodu, musíte v první řadě podat žádost o přidělení invalidního důchodu. Ta se sepisuje na pobočce Okresní správy sociálního zabezpečení, pod níž dle svého trvalého bydliště spadáte. Jakmile je žádost v pořádku vyplněna a odevzdána, úřad má tři měsíce na to, aby o její oprávněnosti rozhodl. Tato lhůta může přitom být ještě až o měsíc a půl delší, protože rozhodnutí se vynáší na základě posouzení stavu žadatele (a na tento proces má úřad až 45 dnů). Nemusíte se ale děsit, že budete téměř půl roku bez prostředků – úřad většinou tento typ žádostí zvládne vyřídit za cca dva měsíce.

Jak probíhá odebrání

To, že pobíráte invalidní důchod, neznamená, že jde o trvalý stav. Pokud máte pocit, že je to s vámi horší, můžete požádat o nový lékařský posudek. Stejně tak se váš statut změní, pokud se váš stav zlepší. V nejzazším případě tak Česká správa sociálního zabezpečení může rozhodnout o odebrání invalidního důchodu, což je takzvané řízení z moci úřední a trvá jeden až dva měsíce. Můžete se proti němu odvolat, můžete České správě sociálního zabezpečení sami dodat další lékařské zprávy a tak dále. A součástí řízení je i takzvaný profesní dotazník, který řeší vaše zaměstnání a schopnost vykonávat ho.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close