Praktické

Jak dlouho platí žádanka na vyšetření

V některých případech si na vyšetření k lékaři můžete dojít ze své vlastní vůle – stačí se objednat a pak jednoduše v daném termínu přijít. Jenže na některé typy vyšetření musíte mít speciální žádanku, kterou vám vystaví váš lékař. Ovšem některé žádanky mají omezenou platnost.

Nemáte-li platnou žádanku, lékař vás nemůže ošetřit.

Když jdete například na odběr krve, váš lékař (ať už praktický nebo odborný) vám vystaví žádanku, s níž přijdete do laboratoře, kde ji odevzdáte a odeberou vám krev. Tato žádanka nemívá omezenou platnost, ale existují speciální žádanky vystavené na specifické tiskopisy, které mají svou platnost – a pokud žádanku v daném termínu neuplatníte, propadne a odborný lékař vás již nemůže ošetřit. Proč? Protože mu toto vyšetření odmítne proplatit vaše zdravotní pojišťovna. Pokud tedy k propadnutí žádanky dojde, musíte si zajít opět za svým lékařem a požádat ho, aby vám dal novou. Jinak tento problém řešit nejde.

Stačí se objednat

Některé typy žádanek mají platnost jen pouhý týden. Většinou samozřejmě není reálné, abyste se na dané vyšetření stačili objednat a zašli jste na něj ještě v průběhu téhož týdne. Lékaři mají hodně pacientů, a tak vás objednají na termín, který mají volný (třeba až za měsíc). Ale to v tomto případě vůbec nevadí – podstatné je, že musíte v termínu uvedeném na žádance lékaře kontaktovat a objednat se k němu (někdy stačí telefonicky a žádanku odevzdat při následné návštěvě, někdy se objednáte osobně a žádanku odevzdáte ihned). Na termínu ošetření pak už nezáleží, pojišťovna ho proplatí.

Druhy žádanek

Žádanky se liší podle toho, na jaké vyšetření jsou určeny. Jsou vypsány na tiskopisech, které uznávají pojišťovny, takže to určitě nemůže být ručně napsaný cár papíru. Je na nich vše, co je třeba – vaše jméno, rodné číslo a další údaje, kód vaší zdravotní pojišťovny, údaje o vašem ošetřujícím lékaři i popis vyšetření, o něž je na odborném pracovišti žádáno. A stejně tak je tam i datum platnosti dané žádanky.

Poukaz na vyšetření/ošetření FT

Tato žádanka se vystavuje lidem, kteří potřebují rehabilitaci, neboli fyzioterapeutickou či ergoterapeutickou péči. Tento poukaz platí pouhých sedm dní od jeho vystavení, takže do té doby se musíte na vyšetření na příslušném pracovišti objednat. Nezáleží přitom na tom, jestli tam chcete jít hned nebo až za měsíc, podstatné je právě to objednání a odevzdání žádanky.

Poukaz na ošetřovatelskou a rehabilitační péči (ORP)

Jiným typem žádanky, kterou může vystavit lékař, je takzvaný Poukaz na ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Tato péče je specifická v tom, že je pacientovi poskytována ve specializovaných zařízeních sociální služby, kde je považována za ambulantní. Na tento poukaz lékař vypisuje přesný termín, do kdy je nutné ošetření podstoupit, termín může být ale maximálně 3 měsíce.

Poukaz na domácí péči (DP)

Podobná je žádanka nazvaná Poukaz na domácí péči, kde lékař taktéž podle své vůle vypisuje maximální možný termín, do kdy je možné žádanku využít. Opět jde nejvýše o 3 měsíce. Jak plyne už z názvu, tato péče je pacientovi poskytována doma, nemusí kvůli ní docházet do žádného specializovaného zařízení.

Poukaz na vyšetření/ošetření K

Tento typ žádanky se vydává, pokud je požadováno konziliární vyšetření. Není zde žádná maximální platnost, tudíž poukaz nepropadne.

Poukaz na vyšetření/ošetření Z

Tento poslední typ žádanky se pacientovi vydává pro vyšetření pomocí rentgenu, magnetické rezonance, ultrazvuku a tak dále. Platnost zde opět není omezena.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close