Investice

Investování do akcií

Akcie jsou cenné papíry volně obchodovatelný na burze. Investováním do akcií se snažíte dosáhnout kapitálního zisku tím, že cena akcie vzroste a za vyšší cenu ji prodáte. Rozdíl mezi nákupní cenou a prodejní cenou je váš zisk (ztráta). Jakými způsoby můžete do akcií investovat?

Krátkodobá spekulace

Investování do akcií
Investování do akcií

Začneme hned od té nejrizikovější metody. Spekulativní metoda spočívá v investování menšího obnosu peněz (100 000,-Kč) na krátkou dobu. Pro spekulativní metodu je nejlepší investovat do komodit a do derivátů, kvůli jejich volatilitě. My se budeme zabývat deriváty, neboli ETF (indexové akcie). ETF kopírují vývoj celých indexů, jak už napovídá název.

Pro predikci vývoje kurzu se používají všelijaké nástroje a drahé softwary, které nikdy s určitostí nemohou říci, kam se kurz bude vyvíjet. Určit budoucí vývoj kurzu je velmi obtížné. Nic na světě nedokáže s jistotou dokázat, kam se bude kurz v danou chvíli pohybovat.

Pokud byste chtěli začít spekulovat na vývoj akcií a vydělat si tak denně až okolo 6 tisíc, je třeba začít pomalu. Vyberte si jeden index, který je vám dobře známý. Studujte jeho vývoj a sledujte, jaké informace či vstupy ovlivňují jeho vývoj. Pokud se vám bude dařit s větší úspěšností předpovědět budoucí vývoj, přejděte na menší časové úseky grafu vývoje indexu. A tak postupujte dále, až budete schopni s větší úspěšností určit budoucí vývoj. Důležité jsou money management a risk management. Nikdy byste neměli riskovat ztrátu více jak 2% svého kapitálu na účtu. Můžete si tento limit dát na každý den. Pokud jeden den dosáhnete již této hranice, své obchodování pro tento den zanechte a zkuste to příští den.

Ovšem opravdu nejdůležitějším faktorem úspěchu při spekulacích je psychologie. Poznání sebe sama. Každé investování nese rizika a vždy musíte nejprve zjistit, jaké rizika jste schopni psychicky ustát a dodržet tak svůj investiční plán

Dlouhodobá investice

Dlouhodobou investicí do akcií můžete rozumět investici na 10 let nebo na 30let. Pro každého je tato hranice jiná. Při dlouhodobém investičním horizontu se nezaobíráme aktuálním vývojem naší zakoupené akcie. Proč? Jak jste si jistě mohli všimnout, při informování o stavu ekonomiky se hovoří vždy o udržitelném růstu. V závislosti na tom i akcie „udržitelně“ rostou. Pokud si najdete jakýkoliv graf světových indexů, zjistíte, že jejich cena průměrně každých 10 let stoupá a zhodnocuje se vám aspoň o inflaci.

Tento způsob investování se tak hodí na uchování úspor. Nejčastějším příkladem tak je pravidelné investování do podílových fondů. Pomocí podílových fondů dostatečně diverzifikujeme riziko. Při dlouhodobém investování se můžete zaměřit na dividendové akcie, z kterých vám bude každoročně příjemně plynout dividenda. Tu můžete reinvestovat nebo použít na jiné své aktivity.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close