Důchody

Invalidní důchody a diagnózy

Pojem invalidní důchod je u nás poměrně zaběhlý a lze hovořit o tom, že se jedná o neustále uznávaný termín. Invalidita je neustále diskutovanou záležitostí, jelikož diagnózy u invalidního důchodu mohou být různé. V současné době je invalidní důchod v České republice rozdělen do třech základních kategorií. V minulosti se jednalo o invaliditu plnou a o invaliditu částečnou. Dnes je invalidita rozdělena do třech kategorií. Jedná se o trojstupňovou škálu. Do některé z kategorií jsou lidé zařazováni podle toho, do jaké míry jsou postiženi invalidním stavem.

Podmínky nároku na invalidní důchod

Všechny druhy invalidních důchodů a podmínky pro jejich získání jsou uvedeny v zákoně č. 155/1995 Sb. pojednávajícím o důchodovém pojištění. V závislosti na zdravotním stavu konkrétního člověka je stanovena míra invalidity. Hlavní rozdíl mezi jednotlivými stupni invalidity nespočívá pouze v tom, do jaké míry je konkrétní člověk postižen, ale také v procentuální míře snížení pracovní schopnosti tohoto člověka. V průběhu pobírání invalidního důchodu může pochopitelně dojít k i k tomu, že bude přehodnocen konkrétní stupeň invalidity a dojde ke snížení anebo zvýšení invalidity u konkrétního jedince.

Kdo má nárok na invalidní důchod

Nárok na invalidní důchod má každý člověk, který splní následující podmínky. V první řadě je nutné jmenovat dosažení věku 65 let. Jestliže již dosahujete důchodového věku, pak nárok na invalidní důchod mít nebudete. Nárok na invaliditu má žadatel o invalidní důchod v případě, že se stane invalidní osobou. Jinými slovy, stane se mu nějaký nepříjemný úraz, anebo onemocní tak, že se to na jeho zdravotním stavu a schopnosti vykonávat určitou pracovní činnost maximálně podepíše.

Stupně invalidity dle diagnózy

Jak již bylo řečeno, stupně invalidity jsou celkem tři. První stupeň invalidity je uznán žadateli v případě, že jeho pracovní schopnost byla snížena od 35 do 49%. U druhého stupně invalidity činí procento celkové snížené pracovní schopnosti od 50 do 69%. Jestliže se řadíte do třetího stupně invalidity, pak je vaše pracovní schopnost snížena o 70‘% a více. Stanovení míry invalidity je pochopitelně pouze na konkrétním lékaři, který stanovuje sníženou pracovní schopnost. Jedná se pochopitelně o posudkového lékaře. Samotná invalidita může vzniknout hned z několika základních důvodů. V první řadě se jedná o klasickou invaliditu vzniklou díky nějakému rozsáhlejšímu úrazu způsobujícímu poranění větší části těla. K invalidnímu stavu může člověk ale přijít i tehdy, když je třeba dlouhodobě nemocný a choroba se podepsala na jeho zdravotním stavu tak, že došlo ke snížení jeho schopnosti pracovat, a to do různé míry, což se projeví na stupni invalidity.

Štítky

One Comment

  1. Dobrý den,prosím mám neobvyklou otázku a nikde nemůžu najít na ní odpověd,jestli mám právo na nějaký důchod když mám 139 cm,v životě tím trpím ohledě práci,děkuji za odpověd

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close