Práce

Individuální akční plán

Co je Individuální akční plán? Kdo ho sestavuje, pro koho je vhodný a jaké jsou jeho výhody? Podívejme se na Individuální akční plán podrobně, ať víte, o co jde – a jestli by se nemohl hodit třeba i vám.

Individuální akční plán pomáhá najít práci.

Co je Individuální akční plán? Na webu Úřadu práce ČR se můžeme dočíst přesnou definici, podle níž je Individuální akční plán „plán s konkrétními aktivitami a cíli, jehož obsahem je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce.“ Ale co to vlastně znamená a kdo a kdy může Individuální akční plán využít?

Co je Individuální akční plán (IAP)?

O Individuálním akčním plánu se můžeme dočíst i v § 33 Zákona o zaměstnanosti, odstavec 2. V něm se mimo jiné píše, že jde o dokument, který společně s uchazečem o zaměstnání sepisuje Úřad práce ČR, respektive zaměstnanec tohoto úřadu. V Individuálním akčním plánu je zapsán postup a také přesný časový harmonogram různých aktivit, které si uchazeč ve spolupráci s úřadem stanoví a rozplánuje. Je to tedy jakýsi návod, jak postupovat a co dělat, aby uchazeč o zaměstnání v co nejkratší možné době získal zaměstnání, zlepšil své schopnosti a naučil se třeba i něco nového, co mu k získání zaměstnání pomůže. Samotným cílem Individuálního akčního plánu je pak tedy logicky zvýšení možnosti uplatnění uchazeče na trhu práce.

Nutnost IAP

Možná vám Individuální akční plán přijde úsměvný a říkáte si, proč byste ho měli sepisovat. Není to zbytečné? I když vám to tak může připadat, tak podle již zmíněného zákona platí, že Individuální akční plán je povinný pro všechny uchazeče o zaměstnání, kteří jsou na Úřadu práce ČR evidovaní déle než 5 měsíců. Stejně tak je ale možné sestavit si Individuální akční plán i na požádání – úředník vás nesmí odmítnout a musí vám se sestavením IAP pomoci.

Sestavování Individuálního akčního plánu

A jak přesně má takový Individuální akční plán vypadat? Je jasné, že každý člověk bude mít svůj jedinečný akční plán. I proto se mu ostatně říká individuální. Každý z nás je totiž jiný, má za sebou jiné zkušenosti a jiné vzdělání a každý umíme něco jiného a – máme jiné cíle. Při sestavování Individuálního akčního plánu se tedy vychází především z kvalifikace daného člověka, jeho vzdělání, zdravotního stavu, ale také z jeho možností a schopností.

Plnění IAP

Pokud dojde k sepsání Individuálního akčního plánu a je sestaven i harmonogram pro plnění jednotlivých aktivit, musí uchazeč o zaměstnání takzvaně poskytnou úřadu součinnost. Neboli musí spolupracovat. Nemůže Individuální akční plán hned vzápětí zmačkat a vyhodit. Úřad práce ČR v Individuálním akčním plánu stanovuje konkrétní termíny, do kdy je nutné určitý úkon splnit. Individuální akční plán je pak průběžně vyhodnocován a případně aktualizován. Při tom všem uchazeč o zaměstnání musí spolupracovat, dodržovat termíny a dodržovat postup sepsaný v Individuálním akčním plánu. Pokud by nespolupracoval a Individuální akční plán neplnil, může být za trest vyřazen z evidence Úřadu práce ČR, a to až na dobu 6 měsíců.

Skupinová informační schůzka

Zaujala vás možnost nechat si sestavit svůj vlastní Individuální akční plán a moci díky tomu lépe najít vhodné zaměstnání? Možná ale pořád přesně netušíte, o co přesně se jedná, co by vás čekalo, v jakých termínech a jak moc náročné by to bylo. V tomto textu vám na vše neodpovíme – ale existují skupinové informační schůzky, které Úřad práce ČR pořádá pro zájemce o Individuální akční plány. Na takové společné schůzce se dozvíte vše, co potřebujete vědět – jaký je účel IAP, jaké jsou jeho podmínky, jaké máte možnosti při hledání zaměstnání, jaká je aktuální nabídka služeb Úřadu práce ČR a jaká vhodná opatření vám mohou být doporučena.


Foto: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button