Auto

Hranice křižovatky

Zaparkovali jste auto poblíž křižovatky, a když jste se vrátili, čekala na vás za stěračem pokuta? Proč? Kde jste udělali chybu, když takhle parkují všichni? Asi jste podcenili hranice křižovatky. Protože pro křižovatky platí speciální dopravní předpisy.

Jak najít hranici křižovatky?

O hranici křižovatky se můžete detailně dočíst v § 2, písm. x, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Píše se v něm například i o tom, jak poznáte, kde je křižovatka a a kde je její hranice. Což byste jako řidiči měli tušit. Ale pro ujasnění – hranice křižovatky jsou u velkých křižovatek jasně dané a přesně je uvidíte – označují se totiž s pomocí vodorovné dopravní značky, která má tvar bílé čáry nakreslené přímo na silnici a jejíž význam se překládá jako „Příčná čára souvislá“ nebo „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“. Případně může jít ještě o „Příčnou čáru souvislou s nápisem STOP“.

Odměření hranic křižovatky

Chybí na dané křižovatce vodorovné dopravní značky? Na tom není nic zvláštního, protože se většinou kreslí pouze na frekventované křižovatky – u malých křižovatek se s nimi nikdo nezdržuje. I u menší (respektive u jakékoliv) křižovatky ale můžete velmi dobře odhadnout, kde jsou její hranice. Stačí vám k tomu trochu matematického přemýšlení. Hranice křižovatky se totiž podle zmiňovaného § 2, písm. x, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích dají určit i jakožto kolmice k ose vozovky. Co to znamená? Podívejte se, jak je křižovatka postavena a představte si kolmou čáru vedoucí k teoretické středové čáře vedoucí danou vozovkou. Tuto pomyslnou kolmou čáru musíte vést od místa (nebo do místa), kde v dané křižovatce začíná zakřivení vozovky.

Hranice křižovatky a parkování

To vše naznačuje, jak určit hranice křižovatky. Ale možná jste svým vozem stáli mnohem dál a stejně jste dostali pokutu. Takže proč? Protože stanovení hranic křižovatky není totéž jako určení toho, kde smíte a kde nesmíte stát nebo zastavit svým motorovým vozidlem. Pro to totiž platí trochu jiná pravidla a jedná se o možnosti zákazu stání a zákazu zastavení. Takových míst je řada – ale jedním z nich jsou i křižovatky, což byste si měli dobře zapamatovat. Je to navíc logické – pokud zaparkujete auto těsně u křižovatky, pravděpodobně tím zkomplikujete průjezd ostatním vozidlům, snížíte výhled jejich řidičů a můžete tak zapříčinit dopravní nehodu – případně se kvůli vašemu auto nebudou moc chodci dostatečně včas rozhlížet a budou ohroženi.

Pravidlo 5 metrů

Proto platí, že nesmíte zastavit a stát na křižovatce. Což snad víte a doufejme, že to ani neděláte. Dále ale platí, že nesmíte zastavit a stát ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před hranicí křižovatky a stejně tak nesmíte zastavit a stát ve vzdálenosti 5 metrů za ní. Pokud zastavíte auto nebo jakékoliv jiné motorové vozidlo blíž než je tato hranice křižovatky, můžete za to být podle zákona potrestáni.

Složitější křižovatka

Není křižovatka jako křižovatka. Typická je taková, která propojuje dvě silnice, jež se v daném místě kříží – a z křižovatky jsou tedy čtyři výjezdy. Ale stejně tak se v jedné křižovatce může sbíhat i více silnic. Jak jsou potom určeny hranice křižovatky? Úplně stejně, jak jsme to popsali výše – ať už se to týká určení samotných hranic křižovatky nebo posuzování, jak daleko od křižovatky můžete zastavit motorové vozidlo nebo s ním stát.

Hranice křižovatky T

Pak jsou tu ještě křižovatky, v nichž se kříží menší počet silnic. Pořád se kříží dvě silnice, ale jedna z nich na křižovatce končí a dál nepokračuje. Jedná se o křižovatku typu T nebo takzvané „téčko“. Jak je to s určením hranic křižovatky typu T? Je to stejné jako u běžné křižovatky?
Co se týká určování samotných hranic křižovatky, tak postup je opět stejný. Ale co se týká stání a zastavení vozidla, je to u křižovatky typu T trochu jinak. Pravidlo 5 metrů tady za všech okolností neplatí neplatí. Je potřeba zapamatovat si, že na křižovatce typu T, která se nachází v obci, pravidlo 5 metrů neplatí na protější straně vyúsťující silnice. Takže pokud vídáte auta parkovat přímo u „téčka“ a v duchu se nad tím zlobíte, tak vězte, že pravděpodobně stojí úplně správně.


Foto: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přečti si také
Close
Back to top button