Počítače

GPS souřadnice na mapě

Orientace v prostoru je velmi důležitá, což si spousta lidí plně uvědomuje. I díky tomu se mnozí z nás orientují díky souřadnicím na mapě za pomocí GPS.  Zeměpisné souřadnice jsou v podstatě jakési koordináty, které se využívají k tomu, aby byla nalezena jednoznačná poloha konkrétního subjektu. Počátek těchto sférických souřadnic se nachází ve středu Země. Ta je vždy rovna poloměru naší planety. Dalšími dvěma souřadnicemi jsou zeměpisná délka a zeměpisná šířka. Díky nim se pohodlně dozvíme o poloze konkrétní destinace nebo jednotlivce. Zeměpisná šířka 0 stupňů přesně odpovídá poloze rovníku a šířka 90 stupňů naopak severnímu či jižnímu pólu. Velmi důležité je i zaměření GPS, na něž se soustředíme v následujícím textu.

Co je GPS

Termín GPS je dnes hojně skloňován a v podstatě pochází z anglického sousloví Global Positioning Systém. Jde o ilustraci družice GPS nacházející se na oběžné dráze. Do češtiny lze celý pojem přeložit tak, že se jedná o globální polohovací systém, který byl zpočátku využíván ryze pro vojenské účely armádou Spojených států amerických. S jeho pomocí bylo možné určit přesnou polohu a také přesný čas kdekoli na zemi. Samotná přesnost počítala s odchylkami v maximu 10 metrů. Při využití dalších efektivních metod je možné přesnost GPS zvýšit až na pouhé jednotky několika málo centimetrů. Postupně času celý systém přešel do rukou veřejností, a tak GPS může dnes využívat fakticky kdokoli, kdo potřebuje zjistit momentální polohu.

Využití souřadnic GPS v praxi

V současnosti se celý systém využívá v různých oborech lidské činnosti. Jmenovat bychom mohli především dopravu. Právě tady je GPS používán především k určení polohy na konkrétních komunikacích. Zejména řidiči dálkových spojů se tak bez větších potíží přesně dostanou na místo určení. Stačí jim k tomu právě signál GPS, kvalitní mapa a další podklady, které mohou mít ve vlastních navigačních systémech. Ostatně poměrně drahé jsou i náklady na provoz celého systému. V ročním intervalu se na něj vydá několik stovek milionů amerických dolarů. V letech 2006 až 2008 se jednalo o částku oscilující mezi 600 až 900 miliony dolarů.

Zařízení pro příjem GPS

V současnosti existuje velké množství zařízení, které jsou schopna bez větších problémů přijímat signál GPS. Nejčastěji jde o navigační systémy, které jsou přímo integrovány v automobilech, nebo se prodávají jako přídavná zařízení, která určují přesnou polohu v daném místě. Jinak ale nalezneme přijímače GPS také v mobilních telefonech. I ty mohou skvěle sloužit jako mobilní navigační jednotky. Zapomenout nelze ani na tablety. U těch ale disponují modulem GPS pouze některé. I podle této charakteristiky je vhodné tablet vybírat.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close