Podnikání

Garant na živnostenský list

Je možné vykonávat nějakou živnost, aniž byste k tomu měli potřebné vzdělání a praxi? Teoreticky samozřejmě ne, zvláště pokud se jedná o živnost řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou, jejichž udělení je právě tímto podmíněno. Ale v praxi to možné je – stačí, pokud si pro svou živnost seženete garanta nebo takzvaného odpovědného zástupce, který vaši činnost zkrátka zaštítí svými doložitelnými znalostmi a zkušenostmi.

Máte garanta? Úřad nemůže nic namítat.

Garantem se může stát kdokoliv, kdo má vzdělání v daném oboru a také potřebnou praxi, kterou mu může někdo potvrdit. Takovýto garant zároveň ale nesmí odpovídat za více než čtyři živnostníky a s daným živnostníkem musí mít uzavřenou jasně danou smlouvu, která přesně určuje jejich vztah – musejí být v podstatě zaměstnavatelem a zaměstnancem (i když jsou samozřejmě vedeni jako OSVČ), či garant musí být jednatelem jejich společnosti. Za každý průšvih je totiž sice zodpovědný živnostník, který si na sebe svou živnost otevírá (nikoliv tedy garant), jenže živnostník posléze může po garantovi vymáhat například náhradu způsobené škody s vysvětlením, že za něj špatně zodpovídal. Tomu by měla zamezit správně sepsaná smlouva.

Praxe bez praxe

Je jasné, že pokud se chcete stát elektrikářem, ale o elektrice nemáte nejmenší tušení, jen těžko se jí můžete živit. Ale je možné, že jste se elektrikařinou přiživovali „načerno“, chodili s kolegy na melouchy a postupně jste se naučili všechno potřebné a stali jste se v podstatě profíky. Jenže nemáte potřebnou školu (tedy vzdělání v oboru) a není možné ani potvrdit vám vaši praxi (práci načerno ani potvrdit nelze, to by se stala oficiální). Takže jedinou možností pro takovéto lidi, kteří se rozhodnou živit se zvoleným oborem na vlastní pěst jako OSVČ, je najít si právě garanta, který jim pomůže na Živnostenském úřadě získat oprávnění k jejich živnosti a tedy i IČ. Úředník nemůže nic namítat, pokud jsou splněny všechny podmínky ze strany garanta.

Ohlášení a odhlášení

Může se stát, že se se svým garantem nepohodnete nebo se rozhodne skončit. Má na to plné právo a nemůžete ho v podstatě nijak donutit setrvat v jeho funkci. V tom případě nemůžete fungovat na vlastní pěst a musíte si namísto něho najít jiného garanta a sepsat novou smlouvu s ním. Ale to není vše, protože tuto změnu musíte ohlásit i na Živnostenském úřadě.
Na Živnostenský úřad musíte nástup garanta ohlásit do patnácti dnů od jeho vstupu do funkce. Pokud odpovědný zástupce skončí, musíte to taktéž úředníkům na Živnostenském úřadě ohlásit, a to opět do patnácti dnů od této události. Pokud tak neučiníte, hrozí vám pokuta, a to ne zrovna malá. Pakliže neohlásíte nástup odpovědného zástupce (nebo ho dokonce nemáte) hrozí vám pokuta ve výši až 100 000 korun. Pokud neohlásíte jeho odchod, pokutu můžete dostat stejně, i když nižší – přesněji maximálně poloviční.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close