Právo

Falšování podpisu

Slyšíme-li slovní spojení „zfalšovaný podpis“, pak jistě naprostá většina z nás tuší, že se jedná o něco nekalého. Ač by se mohlo zdát, že falšování podpisu je trestným činem, není tomu tak vždy. Je důležité posoudit, za jakým účelem k falšování podpisu došlo, jaká škoda kvůli tomu vznikla a komu byla škoda způsobena. Zásadní je tedy zjištění tzv. skutkové podstaty trestného činu, jež byl spáchán a k jeho spáchání přispěl právě zfalšovaný podpis. Výše trestu se následně odvíjí od sazeb, které přísluší daným trestným činům v trestním zákoně.

Jak může být podpis zfalšovaný?

Prvním způsobem, jak zfalšovat podpis, je ho do detailu napodobit. Pozornost tak pachatel klade na grafickou přesnost a detaily podpisu. Tím se ale z podpisu vytrácí jeho švih, plynulost, rychlost a spontánní dynamika.

Ve druhém případě postupuje pachatel přesně naopak. Jeho cílem je, aby podpis působil přirozeně. Nicméně to však vede k tomu, že se z podpisu ztrácejí jeho jedinečné znaky. Pachatel se totiž nikdy nemůže osvojit dynamiku daného člověka, jehož podpis se pokouší napodobit.

Lze se bránit?

Podpis člověka je biometrickým prvkem, který nese individuální znaky. Grafická podoba podpisu je uložena v mozku a my jej pouze přenášíme na papír. Tím, že se opakovaně podepisujeme, stává se proces podpisu zcela stereotypní a zautomatizovanou činností, jež má svou přirozenou dynamiku. I když se nám někdy zdá, že se podepíšeme jinak, např. máme jiný sklon písma, vykazuje náš podpis stejné základní znaky. Pro prokázání případné nepravosti Vašeho podpisu tak lze využít písmoznalce.

Jestliže se už dostanete do situace, kdy budete potřebovat prokázat nepravost Vašeho podpisu, pak je důležité, aby daní znalci měli informaci o tom, v jaké době zkoumaný podpis vznikl. Jde o to, že podpis se v průběhu našeho života vyvíjí. Může být ovlivněn řadou faktorů např. úrazem a následným snížením hybnosti ruky, nebo i věkem, kdy se začne projevovat stařecký třes.

Jak bylo zmíněno výše, může se nám zdát, že se ne vždy podepíšeme stejně. Do jisté míry je to pravda. Nikdy není náš podpis na sto procent shodný. Pokud tedy dojde k situaci, že by se prokázala sto procentní shoda, pak je zde podezření na podvrh.

Při zkoumání pravosti podpisu jsou uvažovány i další prvky jako je použitý papír, psací náčiní či samotný inkoust.

Jak ztížit možnost zfalšování podpisu?

Jednou z cest, jak co nejvíce ztížit případnému pachateli napodobení našeho podpisu, je vytvoření podpisu, který bude grafický složitý a tím pádem obtížně napodobitelný.

Toho lze docílit tak, že se budete podepisovat celým jménem, nebo ke jménu přidáte tituly. Těžko napodobitelnými jsou také zdobné prvky.

Naopak byste se měli vyvarovat psaní podpisů tiskacími písmeny, či psaní pouze iniciál.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close