Půjčky

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Slovo exekuce je pro většinu z nás velkým strašákem, kterého se bojíme možná ze všeho nejvíce. Velmi důležité je určitě znát mnohé termíny, které s exekucí jako takovou úzce souvisejí. Typický je především exekuční příkaz, který je jakýmsi spouštěcím motorem celého procesu exekuce. Jedná se o exekuční titul, jenže je vydáván soudním exekutorem ve formě listiny. Díky tomuto příkazu dochází k tomu, že je vydán příkaz k tomu, že může být nemovitost vydražena v nedobrovolné dražbě jako takové. Samotné vydání příkazu k exekuci ale ještě nemusí být faktickým spouštěčem zabavování majetku konkrétního dlužníka. Nedobrovolná dražba se konat nutně nemusí. Dlužník totiž může klidně opět začít splácet své pohledávky a exekuce nemusí nastat.

Nařízení exekuce a exekuční příkaz

Vztah exekuce a exekučního příkazu se řeší v různých diskuzích velmi často. Než je totiž samotný exekuční příkaz vydán, musí mu předcházet samotný proces nařízení exekuce. To je realizováno na základě rozhodnutí soudu o nařízení exekuce. Když už soud vydá rozhodnutí o exekuci, pak následuje i zápis do katastru nemovitostí. Samotná nemovitost bude ovšem dotčena až v době, kdy bude vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Důležité a poměrně známé i široké veřejnosti je doručení usnesení o nařízení exekuce samotným lidem, kterých se exekuce jejich majetku týká. Jestliže není adresát zastižen, může dojít i k tomu, že soud ustanoví opatrovníka. Ten je již jakousi zárukou pozdějšího vykonání exekuce.

Smluvní zástavní právo a exekuce

Poměrně důležitou roli u exekucí hraje i smluvní zástavní právo. To souvisí především s hypotékami. Jestliže si lidé berou hypotéky, pak musí pochopitelně řešit zástavní právo. Nemovitost se při hypotéce zastavuje právě buď svou hodnotou anebo hodnotou jiné nemovitosti. Jestliže není hypotéka splácena řádně podle předem stanoveného harmonogramu, pak může věřitel navrhnout jako formu uspokojení vlastních pohledávek právě to, že se zpeněží výše zástavy. Finanční prostředky pak logicky půjdou samotné bance. Zpeněžení zástavy ale může proběhnout právě jenom tak, že dojde k vydání příkazu k exekuci a následnému nedobrovolnému prodeji této nemovitosti novému vlastníkovi.

O zástavním právu může rozhodnout i úřad

Zástavní právo je v případě hypotéky z pohledu klienta konkrétní banky dobrovolné. Mohou nastat ale i situace, ve kterých bude zástavní právo nedobrovolné a vznikne na základě rozhodnutí příslušného úřadu. Typické je například rozhodnutí finančního úřadu, který se snaží takto dosáhnout na dluhy spojené s neplacením daní. Jedná se prakticky o jednu z možností, jakými je schopen tento úřad dostat z neplatičů finanční prostředky, které státu dluží.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close