Právo

Ex tunc, ex nunc

Kdo není vystudovaným právníkem, ani nikdy neabsolvoval žádný kurz zaměřený na právo, pro toho je velmi složité vyznat se v odborných právnických termínech. A těch je nespočet. Advokáti se jimi rádi ohánějí a pro laika je jejich jazyk proto často nesrozumitelný. Podívejme se na dva pojmy, které jsou si velmi podobné, ale přitom jsou tolik odlišné: ex tunc a ex nunc.

Vyznat se v odborných právnických pojmech je velmi složité.

V první řadě si osvětleme jejich významy, protože jde o dva sobě si velmi blízké latinské výrazy, které vyjadřují určitou, ale velmi odlišnou, časovou působnost nějakého aktu.

ex tunc = od samého počátku (někdy se vykládá též ve významu „jako by nikdy neexistovalo, nevzniklo“)

ex nunc = od nynějška (někdy se setkáme s výkladem ve významu „bez zpětné platnosti“)

Ex tunc

Podívejme se na první pojem blíže, aby byl jasně zřejmý jeho skutečný význam. Protože i když se osobně nesetkáte s žádným právníkem nebo se kvůli řešení nějakého justičního případu nedostanete k soudu, s tímto pojmem (stejně jako s mnoha jinými) se můžete setkat například v různých právnických textech, smlouvách, knihách, odborných statích k nějakému problému, který například řešíte, a tak si k němu dohledáváte různé právní či věcné informace.

Ex tunc se vykládá jako „od samého počátku“, nebo jako „od tehdy“. Takže pokud se nějaký právnický text, například smlouva, vyjádří, že určitá činnost, účinky, povinnosti atp. jsou zrušeny ex tunc, znamená to, že jsou určeným datem skončeny se všemi dalšími souvisejícími účinky, povinnostmi a dalšími náležitostmi určenými už na samém počátku.

Tedy všedříve platné je zrušeno od začátku až do posledního dne (tedy dne ukončení či zrušení), i kdyby prvotní smlouva byla uzavřena před sto lety a každých pět let se nějak obměňovala a připojovaly se k ní další a další povinnosti. Vše je zrušeno, a to s veškerými účinky od tehdy (tedy od prvopočátku) a na zainteresovaných osobách od tohoto okamžiku nelze vymáhat žádné další činnosti se smlouvou související.

Ex nunc

Velmi odlišný význam má latinský pojem ex nunc, i když laik by ho mohl snadno zaměnit s předchozím. Což by byla chyba, prototže ex nunc se vykládá jako „od nynějška“, případně „od daného okamžiku“. Stejně jako předchozí pojem, i tento nejčastěji najdeme ve smlouvách uzavíraných v právnických kancelářích. Pokud se tam vyskytne pojem ex nunc, znamená to, že nějaké účinky, následky, povinnosti, vlastnictví a tak dále se počínají od dané chvíle, která musí být jasně označena. Je to většinou nějaké konkrétní datum – obvykle datum uzavření smlouvy, nebo třeba nějaké datum v budoucnu, které je něčím podstatné. Třeba den, kdy si koupíte automobil, uzavřete úvěr, uzavřete předmanželskou smlouvu a podobně. Všechna vaše práva a povinnosti se pak začínají daným dnem – co bylo předtím, nikoho nezajímá a nikdo již nebude řešit.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close