Podnikání

Ex ante, ex post: význam

Latina patří již dnes mezi mrtvé jazyky. Za mrtvý jazyk považujeme ten, který již nemá žádného rodilého mluvčího, nebo byl nahrazen jazykem jiným (nap. kopština byla nahrazena arabštinu). K zániku jazyka dochází dále v situaci, kdy jazyk prodělá rychlý vývoj, splyne s jiným nebo dá vzniknout jazykům jiným. A to je právě příklad latiny, z které se vyvinuly románské jazyky, někdy označované jako novolatinské. Do skupiny těchto jazyků patří např. španělština, portugalština, italština, rumunština aj.

S latinským jazykem jako takovým se tedy již v běžném životě nesetkáme. Můžeme na něj ovšem narazit např. v oblasti vědy, lékařství, práva či náboženství. A nejen to. Z latiny jsme přejali používání různých výrazů a zkratek, které jsou již tak zažité, že se nad nimi už ani nepozastavíme.

Ex ante a ex post

Jedněmi z takto používaných latinských pojmů jsou ex ante a ex post. Ex ante znamená předem, z předchozího pohledu, před tím, než nastane nějaká skutečnost. Ex ante používáme tehdy, posuzujeme-li určitou situaci podle toho, jak se předtím.

Naproti tomu ex post znamená po skončení, dodatečně, pozdě. Vyjadřuje realizovanou, skutečně dosaženou úroveň.

Další latinské výrazy a zkratky

Setkat se dále můžeme s těmito výrazy:

 • ab ovo – od počátku

 • ad absurdum – dokázat nesmysl něčeho

 • ad hoc – pro tento případ, pouze k tomuto účelu

 • a priori – předem

 • et cetera (etc.) – a tak dále

 • notabene – mimo to, a to, dokonce, kromě toho, ještě navíc

 • vice versa – obráceně, naopak

Používané zkratky:

 • A.D. = Anno Domini – léta Páně, našeho letopočtu

 • a d. = a data – ode dne, počátek platnosti rozhodnutí

 • e.g. = exampli gratia – například

 • I.M. = in memoriam – k uctění památky, vzpomínka

V oblasti financí narazíte jistojistě v souvislosti s úrokovou sazbou na tyto zkratky:

 • p.a. = per annum – roční úroková sazba

 • p.s. = per semestre – pololetní úroková sazba

 • p.q. = per quartale – čtvrtletní úroková sazba

 • p.m. = per mensem – měsíční úroková sazba

 • p.d. = per diem – denní úroková sazba

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close